• Психофизиология на висшите йога практики

  Висши йога практики- тези, които са резултат от началните (хатха йога- шаткарми, асни, пранаяма, техники за пратяхра, 7-те стъпки от ХП). Пранаяма и асана на Патанждали, 8-кратния път на П. Не са тези от практиките от древните текстове, там са…

 • Развитие на нервната система чрез Йога

  Каква е целта на йога?: ► от физ. здраве към състояние на осъзнатост, подготовка на тялото и ума за здраве и осъзнатост. Усъвършенстването на тялото зависи от усъвършенстването на НС. Кскви хора сме зависи от нашата НС. Това многообразие на…

 • Очистителни практики – определение, класификация и важност

  ” Тези шаткарми имат пречистващ ефект на тялото, са тайна. Те имат удивителни резултати и се практикуват от изтъкнати йогини на висока почит” Hatha Yoga Pradipika 2:23 Науката йога дава няколко процеса на пречистване на тялото еднакво важни както асаните…

 • Пранаяма – основи, класификация, определение и важност

  Йога изкуството на дишането се нарича Пранаяма. Пранаяма е контрол (яма) на жизнената енергия (прана), чрез дихателни упражнения. Йога използва широк диапазон от дихателни техники. Дишането, неговият ритъм и дълбочина влияят на състоянието на здравето, съзнанието и емоциите. Йога използва…

 • Асана – основи, история, определение, класификация и важност

  Йога като философска система, или по-скоро практическа наука, може да достигне до всеки човек и да бъде практикувана от него, стига той да желае. Тя е ценна, защото въздейства върху всички страни на личността – на физическо, умствено, емоционално, психично…

 • Препятствия пред йогина

  Всяка промяна и всичко към което се стремим се постига с полагане на целенасочени усилия и постепенно преодоряване на всички появили се препятствия. Пътят на йогина може да бъде труден и дълъг, изпълнен с много пречки, капани и неверни посоки.…

 • Чакри – същност и функции

  Думата чакра буквално означава „колело” или „кръг”, но в контекста на йога по – уместен превод е „въртеж”. Чакрите са въртежи на пранична енергия на специфични места в тялото, които контролират потока на прана, проникваща в цялото човешко тяло. Всяка…

 • Трите “А” в йога – Awareness, Acceptance and Attitude – Осъзнаване, Приемане, Отношение

  Swami Yogaratna Saraswati ” Вие можете да изпълнявате асани за да развиете тялото, пранаяма за да генерирате енергия и за да се чувствате добре, както и медитация за да успокоите и концентрирате ума, но за да промените съзнанието си също…

 • ” СЛЪНЧЕВ ПОЗДРАВ “

  Историята на Surya namaskar  датира хилядолетия назад още когато човек за първи път осъзнава духовната сила в себе си, която рефлектира в материалния свят. Именно йога е древната практика, която довежда до тази осъзнатост.  Surya namaskarа означава поздрав към слънцето, може да…

 • Самскари

  Какво е самскара? Вритти (мисъл – вълна) възникваща в ума-океан. Появява се за известно време и след това потъва под прага на съзнанието. От съзнанието потъва дълбоко в областта на подсъзнанието (Читта). Там тя продължава да бъде подсъзнателно действие и…