• Защо йога?

    „Смисленото разбиране на йогизма означава такъв начин на живот, който прави възможно постигането на пълноценно физическо, духовно и морално здраве. Рационалният характер на йогизма е в противоречие с религиозноте обреди и догми. Системата йога в същност няма нищо общо с…