За контакти

Адрес:
ул. Одрин 15, Северна индустриална зона, ет.4 / сграда ЕлКабел – Трапезица /

код за достъп на входна врата – 8015#