За контакти

Адрес:
ул. Одрин 15, Северна индустриална зона, ет.3 / сграда ЕлКабел – Трапезица /

код за достъп на входна врата – 8015#

За информация и въпроси


Телефони:
+359 896 718961 – Мая Митева
+359 885 531292 – Гергана Пецанова

Имейл:
yogaclubnamaste@gmail.com

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/YogaStudioBurgas/

Инстаграм:
https://www.instagram.com/yoganamasteburgas