Мандала

Мандалите са древни символи в източните религии, ярко застъпени в тибетския будизъм. Би могло да се каже, че те представляват цветни рисунки с правилна геометрична форма, затворени в кръг.
Мандалата е сакрален текст, който трябва да бъде разчетен и разбран по определен начин. Тя бива използвана за ритуални инициации. Непосветеният може да види в мандалата съвършена геометрия, но само посветеният може да разчете символите, разположени в стриктна последователност и да осъзнае сакралното им предназначение. Съзерцавайки мандалата, посветеният би могъл да постигне т.нар. ‘крайно Освобождение’.
В традицията на тибетския будизъм мандалата бива възприемана както като модел на Вселената, която заобикаля човека, така и на Вселената вътре в него. В процеса на визуализация на мандалата, се постига осъзнаване на единството между външния и вътрешния свят, на свещеното пространство около и в човека.
Рисуването е магия, медитация, която те отвежда в полето на възможностите – там където желанията са свбъдват много лесно. Освободи намеренето в себе си и сътвори желанието върху лист хартия хартия, бои и моливи. Така ще направиш собствена Мандала. Според настроението и идеите си ще преплетеш форми, линии и цветни петна, енергия и истински творчески дух. Детето, творецът е в теб, просто го освободи и му позволи да стори чудеса!

1. Спрете. Отделете няколко минути за да спрете и да се отпуснете. Може да слушате лека релаксираща музика, да си запалите ароматни свещи, или просто затворете очи и дишайте дълбоко.

2. На ум опишете Вашия перфектен ден. Без ограничения, само поток от осъзнаване за това как би изглеждал един перфектен ден за Вас. Подреждайте ги в колона, така както изскачат в главата Ви, без редакция – тук няма правилен или грешен отговор, а само мисли които описват Вашия перфектен ден.

3. Подчертайте всички неща които лесно могат да бъдат символизирани. Например – четене на книга лесно може да се символизира с книга, Почивка на плажа лесно може да се символизира със слънце или плажен чадър или друг елемент.

4. Напишете дума която символизира нещата които са подчертани. Отново не се замисляйте а описвайте свяка дума изскочила в ума Ви, и ако все пак няма дума, тогава може определен цвят да опише този елемент (слънце – жълто, плаж – златист и.т.н.)

5. Нахвърляйте значението на всеки символ. Например, една книга може да означава за Вас мир, самота или почивка. Няма значение какво точно – всеки е различен. Отново не мислете, а просто напишете първото значение което се появи в главата Ви.

6. Начертайте кръс с квадранти. Сега за да начертаете собствена мандала вземете друг лист хартия и нарисувайте още по-голям кръг върху него. Разделете кръга на квадранти.

7. Изберете 4 символа които резонират с Вас, тези които буквално ще Ви „извадят очите“, тези които „крещят избери мен“ с цяло гърло 🙂

8. Нарисувайте изображението на 4-те символа в крадранта, като отново не отделяйте твърде много време за това – следвайте вътрешния усет. Всъщност няма значение дали другите ще разберат Вашите рисунки, защото те ще са важни и ще импонират само на Вас. След като сте начертали Вашите изображения върнете се и напишете смисъла на всеки образ някъде в рамките на всеки квадрант.

9. Не бързайте, отдайте се на интуицията, не ограничавайте въображението и фантазията. Нека мандалата импонира на Вас самите.

Мандалата символизира кръга на живота и много повече. Не е задължително обаче мандалите видимо да имат кръгла форма, но кръгът явно или скрито винаги присъства в тях. По традиция те са симетрични и имат център. В тях са вградени елементи от свещената геометрия. Именно те превръщат мандалите в модели или матрици на всичко във вселената. Тя представлява космическа диаграма на духовната реалност. Тя е самата вселена – макрокосмоса и микрокосмоса, обединени в едно. Ако знаем как да гледаме света вън и вътре в нас, ще видим невероятното разнообразно присъствие на мандалите в природата. Самата вселена и всичко в нея имат структурата на мандала – галактиките, мъглявините, слънчевите системи, планетите… С форма на мандали са клетките на тялото, снежинките, цветята, резена портокал и пр. Всичко в природата е циклично и има своите начало, край и ново начало… безконечно, ритмично… Без значение дали осъзнаваме или не, мандалите тихо съпътстват всеки един аспект на живота ни.

Седнете в удобна поза, като сложите пред себе си рисунката на мандалата, отпуснете се и в течение на 3-5 минути я гледайте спокойно. След това затворете очи и почувствайте как от нея към вас, като по невидима нишка, протича топлина, която изпълва тялото ви със сила, а душата – с щастие.

Comments are closed.

Post Navigation