Защо йога?

„Смисленото разбиране на йогизма означава такъв начин на живот, който прави възможно постигането на пълноценно физическо, духовно и морално здраве. Рационалният характер на йогизма е в противоречие с религиозноте обреди и догми. Системата йога в същност няма нищо общо с религията и различните вярвания. Техниката на йога е строго научна. Нейното прилагане води до желаните резултати без необходимостта да се  вярва в свръхестествени сили. Йогизмът не може да се ограничава от кастите, религията, вярата, расата или националната принадлежност. Грешат онези, които смятат, че практикуването на йогизма се свързва с вярата в бога.

Йогизмът ни учи на изкуството да живеем рационално, здравословно и продължително. Познавачите винаги обръщат внимание върху моралните елементи на йогизма. Казва се,че йогизмът без тях не е пълноценен и че упражненията, лишени от тези елементи, не осъществяват основните си задачи”. Шри Йогендра.

Дълги години практическите упражнения и техники са били пазени в тайна. Йогините ревностно са пазели своите познания и са посвещавали в тях само някои избранници, заслужаващи да бъдат обучавани. Древните индийски учени и йога последователи дълго време са спазвали дистанция от обикновените хора. Поради това йога бе непозната за широките маси, а това, което стигаше до тях, бе използвано по неподходящ начин.

През 1918 г. Шри Йогендра основава в Бомбай специален институт по йогизъм, изследващ йога и лечебното двействие на йога при различни заболявания.

Йогийската наука в цялата си разпространеност, автентичност и оригиналност представлява едно цяло. Класическото деление на йогизма е следното:

хата йога(хатха йога, „х” се произнася много слабо или изобщо не се чете, за това може да срещнете и двата варианта на изписване) на хинди „ха” значи слънце, а „та”(тха) луна, йога означава – сливане, обединение, съюз; хата йога единството на слънцето и луната. В хата йога се включват асаните, пранаяма и релаксация. Физическата йога или материалистичната, тъй като при хата йога целим да овладеем тялото и да го поддържаме здраво.

– раджа йога, „раджа” означава крал или кралска йога, йога на ума;

– джнана йога, „джнана” означава познание, йога на познанието и мъдростта;

– карма йога или Будхи йога, означава действие, йога на действието, основана на посланията и поученията на Бхагават гита, изпълнение на задълженията по несебичен начин, безвъзмездно;

бхакти йога, „бакти” означава  преданност, вярност, посвещение. Посвещение на Бога

Жизнения опит и техниките на древните йогини будят признание и удивление. Йогите в продължения на столетия са изработвали система, отговаряща напълно на жизнените, обществените и природните условия на индийския народ. Според теорията на йога човек става пълноценна личност едва тогава, когато непекъснатото усъвършенства  организма, тялото и душата си.

Техниките и практиките в  йога влияят върху усъвършенстването не само на дихателната система, но и върху дейността на сърцето, стомаха, храносмилателната система, чения дроб, бъбеците, жлезите с вътрешна секреция…, т.е върху усъвършенстването на целия организъм.

В системата на хата йога работата на мускулите има предимно характера на изометрична дейност – мускулните влакна са напрегнати и извършват физиологична работа, но те се скъсяват и в действителност движение няма. Във всеки момент в човешкото тяло има мускулни групи, които се намират в състояние на изометрична дейност стабилизирайки определени телесни части при извършване на други движения. Тук почти няма динамични циклични упражнения. Температурата на тялото се повишава слабо. Независимо от това йога асаните оказват огромно физическо въздействие върху структурата и формирането на мускулите и върху вътрешните органи. При асаните една част от мускулите се активизират и напрягат изометрично. Останалата част под влиянието на значителното обтягане на сухожилията напрягат до максимум мускулните снопчета като дразнят окончанията на мускулните нерви и сухожилия. При начинаещи тези дразнения се идентифицират от централната нерва система като болка. Тези стимули не увеличават разхода на енергия в тялото.  Следователно йога използва пози на тялото, при които се губи малко енергия и  няма особенна нужда от увеличаване на храна. Йогите се хранят малко, но с висококачествена храна. Те не претоварват излишно сърцето, кръвоносната и храносмилателната система, черния дроб и др.

При практикуването на йога не настъпва хипоксия(недостиг на кислород). Известно е, че при динамичните циклични упражнения като бягане и други се стига до известна недостатъчност на кислород. При хата йога се практикува задърнане на дъха. При дихателните упражнения – пранаяма има различни техники, които включват задържане на дъха. Спирането на дишането привиква организма към недостиг на кислород, което оказва положително влияние върху кръвоносната система, ензимоотделянето, снабдяването на сърцето и мозъка с кислород, тъй като се разширява системата на капилярните съдове. Това повишава в известен смисъл способността на човек да владее собствения си организъм.

Системно занимаващите се с йога до късна старост запазват гъвкавостта на крайниците и гръбначния си стълб. Йогите не знаят какво е вдървеност, деформация и болки на тялото. Стимулират се всички вътрешни органи не само чрез асани, но и чрез дихателните техники. Дишането като процес на обмяна на газове е единствената вегетативна функция, която може съзнателно да се управлява. Дишането импулсира останалите вегетативни функции и действа стимулиращо върху тях. Благотворно е влиянието върху работата на сърцето и на кръвоносната система.  Дихателните техники са един от най – добрите методи за лекуване на астма, те укрепват цялата дихателна система и дават отпор на всякакви отрицателни влияния и по – специално срещу простудни заболявания

Основната задача на хата йога е борбата срещу преждевременното остаряване на организма, целта й е спирането или задържането на този процес. Йогите обясняват понижената жизненост на някои органи преди всичко с умирането на незаменимите с нищо нервни клетки. Дълголетието на йогите се осигурява преди всичко от асаните, които действат върху вътрешните органи и нервната система. В историята на медицината йога държи първо място в борбата срещу остаряването.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *