Нади

Думата нади буквално се превежда като поток/течение или струя. Древните книги казват, че има седемдесет и две хиледи нади в човешкото тяло. Те са видими като светли лиини по тялото на човек, който е развил психични сили. В наши дни думата нади се превежда като нерв, но всъщност са план/ отпечатък за физическо проявление. Както чакрите, те не са реална част от физическото тяло, въпреки че те съответсват с  нервите. Надите са финни канали, през които потича праната или живителната сила/ енергия. Извън огромния брой нади в човешкото тяло има десет основни. От тези десет три са най – важни: Ида, Пингала и Шушумна. Всички нади в тялото са подчинени на Шушумна. 

Шушумна нади е духовния канал и ако се концентрираме върху нея осъзнаването се осъществява въху гръбначния стълб. Шушумна тръгва от Муладхара чакра и  завършва в Сахасрара чакра. Ида нади протича от лявата страна на Муладхара чакра, минавайки спираловидно през всяка една чакра и завършва в лявата страна на Аджна чакра. Пингала нади протича от дясната страна на Муладхара чакра, огледално на Ида и завършва при дясната страна на Аджна чакра. Ида и Пингала редставляват двете противоположни сили протичащи през нас Ида е пасивната, интровертната, женската, знае се още като чандра или лунна нади. Пингала е активната, екстровертната и мъжката сила и е известна още като суруя или слънчевата нади.

Праничния поток и дишането.

Тези пранични канали Ида, Пингала и Шушумна работят последователно. Потока, който тече в даден момент може да се прецени от по – силното дихание в съответната ноздра. Когато лявата ноздра е по – отпушена, диханието минава през нея по – лесно, съответно Ида нади преобладава. Когато динахието е по – добро в дясната ноздра Пингала нади преобладава. Когато диханието е равномерно/ еднакво през двете ноздри Шушумна нади е доминираща. Когато Пингала нади (дясна ноздра) протича по – лесно значи витае повече жизнена енергия за физическа дейност,храносмилане на храна и т.н. Умът е екстровертен и тялото генерира повече топлина. Когато Ида нади (лява ноздра) протича по – лесно менталната енергия доминира. Умът е интровертен и всякакъв вид умствена дейност може да бъде извършвана. По време на съм Ида пингала тече доминиращо. Ако Пингала доминира през нощта, съня ще бъде непълноценен и накъсан. Съответно, ако Ида нади протича доминиращо по време на хранене храносмилателния процес ще е забавен и затруднен.

Всички дейности са повлияни от потока на тези нади, които се редуват приблизително на всеки 60 – 90 минути. Възможно е да се промени съзнателно потока на надите като се използват йога техники като асана и пранаяма. Примерно, ако Ида нади протича доминиращо, а има физическа задача за изпълнение, може да се промени потока на енергия домирайки от Пингала нади и обратно

Целта на Хатха йога:

Главаната цел на Хатха йога е да доведе до баланс потока на прана в Ида и Пингала нади. Думата хатха се състои от две биджа мантри: хам, представяща слънцето или слънчевата сила и тхам , представяща луната или лунната сила. За да се постигне баланс между тези две нади тялото трябва да бъде пречистено и подготвено чрез йога техники. Когато Ида и Пингала нади са пречистени и балансирани, умът е уловен и контролиран, Шушумна нади, най – важната нади, започва да протича. Шушумна протича при успех в процеса на медитация. Ако Пингала протича тялото ще бъде неспокойно, ако Ида протича ума ще бъде неуморен. Когато Шушумна протича тяло, ум и дихание са в баланс и човек постига просветление.

На физическо нива Ида и Пингала съответстват на два аспекта на вегетативната нервна система. Пингала съвпада със симпатиковата нервна система, а Ида с парасимпатиковата нервна система. Симпатиковата нервна система е отговорна за стимулиране и ускоряване на дейностите, свързани с външната среда и забавяне на скоростта на органите, които са склонни да използват много енергия. Симпатиковите нерви ускоряват сърцето, разширяват кръвоносните съдове, ускоряват дишането, увеличават ефективността на очите, ушите и другите сетивни органи. Парасимпатиковите нерви обратно на симпатиковите нерви намалят сърцебиенето, свиват кръвоносните съдове и забавят дишането. Потока на енергия в Ида и Пингала е абсолютно неволеви и неосъзнат докато започне да се контролиса с йога практика.

Основните изисквания за локализиране на чакрите и надите, и визуализирането на техните символи и пътеки на психически ниво са чувствителността и осъзнатостта.