Напреднал йоги, превъзмогнал умората чрез асани трябва да продължи чрез пренасочване на праната и изчистване на надите

Пранаяма в ХП= Кумбака и е 3та стъпка

С/д Патанджали Пранаяма е 4та стъпка – 49- 53 сутра

В ГС е на 5то място

ДОбре е да сме запознати анатомично със структурата на дихателната система.

Значение:

Прана = дъх, яма = пауза, контрол върху дишането, задържане, удължаване потока на праната, жизнената енергия.

Контрол върху дишането

Финна психична енергия, космическата енергия- съвременното тълкувание, тантрически текстове

Пранаяма=Кумбака

Пат. Никъде не споменава пурака (вдишване), кумбака (задържане) и речака (издишане), те са дощли по-късно, Васа също е ги употребява.

Шваса = вдишване, Прашваса = издишване (Пат.) Това са неговите термини. Не говори за психически сили или космически елементи.

Патанджали описва 4 вида пранаяма, съобразно природата на задържането:

 1. Бахя – паузата е след цялостно издишване, със специално усилие за вд., изд. И задържане
 2. Абхянтара – пауза след дълбоко вдишване, с усилие
 3. Вишая – дишането може да спре изведнъж, когато практикуващият пожелае и може да бъде задържана тази пауза без никакво физическо усилие.
 4. Акшепи- подобен на 3), но паузата е предшествана от няколко вдишвания и издишвания, отново без узилие.

В хата йога текстовете се споменава за Сахита и Кейвала Кумбака.

 1. и 2) са към Сахита Кумбака, 3) и 4) към Кейваля Кумбака.

Аща Кумбака- осемте вида Кумбака според ХП

Практикуват Пранаяма йоги, които са усвоили асани, с подходяща храна (умерена диета) и след 6-тте очистителни практики.

Според Сватмарама се класифицират според вида на вдишвнето и издишването, между които се случва задържането.

Тук вече се споменава за Пурака, Кумбака и Речака.

Счита се че йогите много са държали на точността, но поради липсата на часовници са измервали с матра. Варианти на измерване:

1 матра =

– мигане на окото

-време за произнасяне на кратка гласна

-3 пъти  да си докоснеш коляното и 1 път да плеснеш с ръце.

– времето за 1 нормално вдишване и издишване

– времето за произнасяне на ОМ

– щракане с пръсти

Средно се счита, че 1 матра = 4 сек.

Може да се брои 1 Ом, 2 Ом, 3 ОМ… (сагарва Пранаяма- с мантра, без мантра = Агарва Пранаяма)

Ведически период -рецитирали са мантри с дишането, такава е била практиката. Когато енергията е събудена, тогава рецитирането на мантри и друго, енергията е друго

В смрити периодът се е практикувала Гаятри мантра с ОМ, заедно с дихателната практика (наум)

По време на Пураните се въвеждат Пурака, Речака и Кумбака.

ХАТА ПРАДИПИКА

Когато дъхът е неравномерен и скита, умът също е неспокоен, а когато е спокоен и умът е такъв и йогинът постига пълнота.

Когато се гвори за прана или ваю, се има предвид Кумбака.

Кумбака е най-важният метод за постигане на Самади, това е праната.

Като се наблюдава дишането на човек, може да се установи неговото моментно състояние.

Когато правим пранаяма ние регулираме импълсът, идващ от мозъка до диафрагмата.Мозъкът изпраща импулс ъм ръката, когато я движим. Така зависи и дишането от мисълта, която контролира тези импулси.

Хата йога е от училищата, които практикват контрол над ума, чрез контрол над дишането.

Човек ивее толкова дълго, колкото ваю (праната) остава в тялото му. Затова тй трябва да практикува пранаяма

Прана се използва като жизнена енергия = ваю. Тя е една но достигайки до чов. Тяло се дели, в зависимост от това, за което отговаря. Тези енергии се делят на 10 групи, 5 онсовни и 5 спомагателни:

 1. Основни прани (ваю):

– Прана – отговаря за всичко от носа до гъдния кош, вдишването и издишването.

– самана – от гръдния кош до пъпа, отг. За храносмилането.

– вяна – отг. За циркулацията на кръвта в цялото тяло.

– апана – под пъпа до ануса, отг. За отделяне и изхвърляне

– удана – намира  се в шията и главата, отг. За поглъщане на храната (пеене), за отделянето на духа от тялото, пренася индивидуалната душа да почива в Брахман и отделя астралното от физическото тяло в момента на смъртта.

 1. Спомагателни

– нага – отг. За хълцане, оригване повръщане

– курма- отваряне и затваряне на клепачите

– крикара- предизвиква чувството на глад и жажда

– девадата -прозяване и кихане.

– дхананджая – за изпотяване и разграждане, разлагане тялото след смъртта, изтласкване на детето от утробата.

Смята се че Хата се получава при сливането на прана и апана.

НАДИ

Когато надите са пълни с нечистотии дъхът не стига в Сушумна и няма постигане на Унмани Аваста ( = Просветление, Самади, Асампраджнята Самади, Турия, Бава САмади).

Когато те са очистени, само тогава йоги може да извършва успешно пранаяма.

Тряба да се практикува пранаяма за да се изчисти от нечистотиите.

“ Йогин с чисто сърце трябва редовно да практикува пранаяма” – саттва!!

***

Надите са фиини канали през които потича енергията. Според някои са 72000 (по-популярното), спред други- 350 000.

ПАТ. не е отдавал голямо значение на надите, споменава ги само веднъж, но в Хата йога литературата се разглеждат по-подробно. Счита се че чрез тях се разнася прана до всеки един атом. Не са във физ. Тяло а във финното.

Спред модерната анатомия се асоциират с нервите.

От тях се счита че 14 са важни, от тях 3, от тях най-важната е Сушумна -Ида, Пингала, Сушумна.

“Ида е свещената Ганга, Пингала е реката Ямуна, а между тях стои младата вдовица Кундалини”

Ида се свързва с лявата ноздра, казва се че е тъмна на цвят, отг. За дясната половина на мозъка и женският принцип= Луна

Пингала е св. С дясната ноздра, светъл цвят, отг. За лявото полукълбо, мъжкият принцип= Слънце

Шива Самхита- “Надите са като фибрите на лотоса, и така са поддържани от цетралната Сушумна”

Сушумна физически представлява гръбначния стълб.

Ритъм при изпълнение на пранаяма

Когато започваме се препоръчва да няма задържане и правим 1:1 Вд : Изд.

След това:

1:2  без задържане

1:2:2 със задържане след вд.

1:4:2 крайна цел, 4 Кумбака

Внимава се с пранаяма, за да не си навредим .

Всички проблеми могат да бъдат преодолени с практикуване на праилна пранаяма. Ако обаче не се изпълнява правилно може да доведе дори до лудост.

Място за практикуване: да е проветрено, да има вътрешна насиоченост на практикуващия. Поза: с изправен гръб (Сидхасана или Свастикасана, или др. Медитативни пози).

Също трябва да се  с банди, но по практикува по правилния начин, може да бъде опасно.

Да се практикува в началото сутрин и вечер, ако напреднем – пообяд и в полунощ, т.е. 4 пъти на ден. “6 часа да са минали от последно хранене” 3-4 часа е нормално.

Сутрин: пречистващи практики, асани и тогава пранаяма. Вечер също пранаяма е след практиките!!! Ако има медитация е накрая.

Ако си играем с пранаяма, човек си играе със своите нерви, сърце и дробове.

Чакри

Чакра = колело

Всяка чакра е сборна точка на много нади. Получава се едно завихряне. Както е важно да се изчистват надите, така е важно и събуждането, изчистването на чакрите. Стимулират се и се отблокират с Хата Йога. Изчистването на надите и чакрите е първа стъпка за физ. И ментално здраве и събуждане на Кундалини.

Праната се акумулира в 7 главни чакри по гръбначния стълб:

 1. Муладхара- Земя, червено, 4 венчелистчета, в основата на гръбначния стълб.

Кратък звук: Лам

Ошо медитация- звук по чакрите!!!

 1. Свадищана – на ниво репродуктивни органи, Вода, 6 листенца, оранжев цвят, Мантра ВАМ
 2. Манипура – около пъпа, огън, жълт, 10 листенца, РАМ
 3. Анахата- сърдечна, Въздух, зелен, 12 листенцаЯМ
 4. Вишудхи – акаша, Пространство, цвят син, 16 листенца, ХАМ
 5. Аджна- 3то око, няма елемент, индигов цвят, 2 листенца, АУМ
 6. Сахасрара-няма елемент, хилядолистен лотос, виолетов или бял цвят

Д-р Шарма: сравнение на йога с дърво: “Корените му са яма и  нияма, стъблото – асаните и пранаяма, клоновете- пратяхара, листата – дарана, цветоветя- дяна, плоковете- самади”.

Канда: = корен. Това е мястото от което извират всички нади. Намира се във физическото тяло – “над ануса на 1 педя, широко е 4 пръста, меко и бяло, все едно е оградено с памук” Намира се междъ пъпа и ануса.

Нади Шодана Пранаяма – Шодана= очистване

Препоръчителна е Падмасана. Винаги се започва през лява ноздра и приключваме с лява. Задържането е след вдишване.

Правилно е шаткарми, асана, пранаяма, релаксация!! В началото може да има само Капалабати (но по-скоро на вечерна практика).

Начинаещи без задържане, 1:1, после 1:2 – 6 месеца без задържане

При преподаване 1-2 пъти седмично, поне година!!!

Напреднали: 1:2:2; 1:4:2 със задържане.

В текста на Сватмарама 2.7- 10: Вд. Се през Чадра (л. Ноздра, задържа се съобр. Капацитета на човека, прави се Кумбака и се издишва от Суря (дясна ноздра).

Среща се като Нади Шодана (Сватмарама), като Анулома Вилома (съвременно понятие)

С усъвършенстването се очистват надите за не по-малко от 3 месеца. Това се постига само при спазване на ями и ниями!!

С. Описва Нади-Шодана извън 8те Кумбаки. Т.е разглеждаме 8 кумбаи +2 (Нади Шодана, Чандра Беда пранаяма).

Външни и вътрешни белези, дали правилно протича очистването: свети тялото, лекота(слабо стройно тяло). Следва от подобряването на стомашният огън, вътр. Звуци могат да се чуят и йогинът се радва на съвършено здраве, от равновесието между Ида и Пингала следва равновесие на лявото и дясното полукълбо, човекът става спокоен и мек.

Има 3 фази на дишането, когато има Кумбака, признаци за правилна пранаяма:

1) 12 матри = 48 сек задържане: Тялото започва да се изпотява, препоръчва се тази пот да не се избърсва а да се втрива в тялото, тъй като съдържа прана и е полезна. Това е степен на очистване.

2) 24 матри = 96сек задържане: чувства се вибриране, треперене по цялото тяло.

3) 36 матри = 2 мин задържане: счита се, че тогава Кундалини достига до Брахмарандра (рандра= канал), т.е. Кундалини се издига по Сушумна, каналът на Брахман. Тук няма пот, няма треперене, а усещане за мир и спокойствие и енергията е издигната много високо.

Тук започват няколко други степени: за дхарана, дхяна и самади. Целта е праната да се задържи по ценралния канал. Ако тя се задържи 2 часа =  дарана. Ако стои за 2 дни и половина = дяна, ако остане 12 дни е самади.

Най-важният критериий за пранаяма е да се чувстваме тихи, в блаженство.

Понякога се появяват блокировки в надите, докато се взимат наркотици, месо и алкохол. Праната тогава е извън контрол и този вид хора влизат в по-напреднали практики, но само си вредят. Появява се неспокоен ум, болест. В такива случаи никога не се практикува Кумбака (задържане).

Вананда _search

Чрез опрактика на пранаяма и правилно хранене, йоги се освободава от болести, но при погрешен курс всъщност си докарва болести.

Чрез изчистване на надите йоги задържа дъха си по-дълго, но който е с по-флегматична природа, трябва д апрактикува 6те крии.

ХП 2:44 строфа: изброяват се видовете Кумбаки:

* Суря беда,

* Уджай,

* Шúтали,

* Шúткари

* Бáстрика

* Брáмари

* Мурча

* Плавини

2:45 След като ги споменава той изброява бандите: след краят на Пурака (пълно вд.), йогинът трябва да направи Джаландара банда, Удияна в края на Кумбака и след това Речака (изд).

2:46 Чрез свиване на ануса (Мула) и джаландара банда след нея, и Удияна, праната скоро започв да се движи по Сушумна.

Повдигане на праната нагоре и отнасяне на праната надолу- йогинът става като момче на 16 и се освобождава от старост. Това е хата йога!

БАНДИ

Банда = заключване

Джаландара банда: Привеждаме брадичката към гръдната кост, блокира важни акупресурни точки, откъдето идват и различни нерви. Въздейства в/у бели дробове и СС С- ма

При изпълнение на Кумбака винаги се изпълнява Джаландара банда. Вътр. налягане е толкова голямо, че може да отиде в евстахиевата тръба, до вътр. Ухо и да доведе до редица болести.

Джива банда (с език към небце): вдишваме, език към небцето и след това джаландара банда.

Удияна банда = повдигане на диафрагмата. Може да се практикува седнал или прав. Винаги се изпълнява след издишване. 

Може при начинаещи да се практикува без Джаландара банда. Но иначе е желателно винаги да се е с нея.  Да не се задържа прекомерно, да не предизвикваме задушаване.

Спомага за изкачването на Кундалини.

Мула банда: контракция и свиване на аналните сфинктери -външен и вътрешен. Тя работи върху централната и симпатиковата НС.

Ако неправилно се изпълнява може да доведе до сериозен запек и разстройване на ХРСМ система.

Бандата води до цялостно стягане на цялостната област, вкл. половите органи.

Изпълнява се кумбака при вдишване – Джаландара – нещо като удияна- мула банда.

Видове Кумбаки (Пранаяма)

 1. Суря беда (суря бедана) пранаяма– когато седи в удобна поза йоги тр бавно да изтегли дъха през дясната ноздра, прави Кумбака (докато не почувства дъха до върха на ноктите и върха на косата), издишва през лява ноздра. Вд. дясна ноздра-Кумбака с Джаландара- Вдигане, осв. Бандите-  Изд. Лява ноздра, препоръчват се 5-10 кръга

Унищожава всички болести от ВАТА

Полезно е при ленност, мързел, ниско кръвно налягане, синузит.

Подходяща е сутрин, никога вечер-събужда организма.

 1. Уджай – ХП. Съз затворена уста йоги изтегля звука, произвждайки шум, вдишания въздух да се почувства от гърлото до гърдите. Изпълнява се с пълно йогийско дишане.

Уджай: джайя=нещо произнесено силно

Има превод дишане на победителя, дишане, което води до успех.

Наблюдават се мускулите на лицето да не се стягат.

Препоръчва се мускулите на корема да са в лека контракция.

– вд. През 2те ноздри – Кумбака с 3те банди – Изд. През лява ноздра (традиционен метод)

– за начинаещи-през двете ноздри вд. и изд., Уджай с вдишване само

Начинаещи -7 кръга, да се добавят 3 кръга на седмица.

Макс. Брой е 120 вд/изд., може да се раздели на 4 сядания.

С цел духовно израстване: 320 кръга на денонощие.

С цел духовно израстване: коцентрация през цялото време там, където дъхът докосва за първи път гърлото.

Ползи: при високо кръвно, за успокоение на ума, при безсъния, психическо напрежение, развива осъзнаване на финното тяло.

Използва се в комбинация с мантрата Со-Хам (аз съм това).

 Кумбака при напреднали: Когато увеличим ритъма се препоръчва в 3те импулса на издишване, да се наблюдаваме. Първия път да подтиснем импулса да вдишаме (когато усещаме, че не можем повече да задържим), да подтиснем втория и на третия да вдишаме. Това води до по-добра концентрация, наблюдение.

3. Шиткари пранаяма (Ситкари) – езикът се поставя в долната част на долната челюст, докосва долните зъби и се вдишва се със звук “сит”. Нподобява морските вълни, вд. Се през устата и се издишва през двете ноздри. Не се споменава кумбака, но правилото е същото. Всички задържания са задължително с Джаландара банда, по възможност и с другите.

Чрез повтарянето на тази пранаяма човек става втори бог на красотата!

Охлаждащо дишане е, така че предимно в топлите сезони. Контролира импулсите ни за глад и за жажда. Дори и импулса за болка.

Сред множеството жени този йогин става обект на възхищение, ефектът идва от съхранението на праната.

“Когато няма прана ние сме като стара пица” Когато остареем се губи много прана и никой не иска да ни докосва. Но ако практикуваме пранаяма няма остаряване.  

Броя повторения зависи от капацитета на изпълняващия, започва се 5-10 пъти.

 1. Шитали (Ситали) – езикът први чупка (фуния), вишва се през устата, Кумбака, издишва се през двете ноздри със затворена уста. Този вид пранаяма подтиска също импулса за глад, жажда, дори и погълната отрова, змийска отрова… Помага при треска, температура, жлъчни и коремни болести.

5. Бастрика – =”духало”

59-67 строфа

Препоръчва се Падмасана. Изправено тяло, гръб, врат. Има няколко вида:

“Като заеме тази поза йогинът затваря уста и да издиша през ноздрите, докато усети натиск върху сърцето, гърлото и мозъка. После да изтегли дъха със съскащ звук докато удари срещу сърцето…Когато тялото се измори той трябва да издиша през дясна ноздра, след това да изпълни Кумбака, след като е издишал пълнио изпълва дробовете, Кумбака, издишва през лявата ноздра ”

 = Капалабати +суря Беда Пранаяма

Бързо вдишване и бързо издишване.

Това отстранява болести, следствие от изобилие на глас, жлъчка, слуз и увеличава хрсм огън в тялото. Лекува болестите на Вата, Пита и Кафа. “Помага за издигането на Кундалини – очиства надите, така изчиства пътя към Сушумна и вдига бързо Кундалини ”. “По-специална е тази пранаяма и успява да пробие трите грандхи (възли, блокажи), които се намират по Сушумна” Това са:

* Брахмаграндхи  = Муладхара чакра, разчупва се при обединение на прана и апана

* Вишнуграндхи = Манипура чакра, необходимо е търпеливо ежедневно практикуване на пранаяма

* Рудраграндхи = Аджна чакра – след него праната необезпокоявана отива до Сахасрара.

Ползи от бастрика: за мозъка и сърцето, чрез бързото движение на диафрагмата се стимулира дихателната и хрсм с-ма, хармонизират се емоциите.

Видове:

 1. Традиционен: капалабати с двете ноздри + Суря беда пранаяма (издишва през две ноздри-вд. Дясна-кумбака, Джаландара,Мула – изд. Лява). Може да  е в 3 кръга. (ГС) – 20 бр. капалабати

Не е пранаяма за начинаещи!!! Много силно Капалабати

 1. Кайвалядама: 3 кръга х 20 Капалабати (за начало -10)- вд. С Уджаи през двете ноздри- Траябанда С Кумбака – изд. През лява ноздра с Уджай.

2.а.Може да се направи след Капалабати Бахякумбака (външна след изд. С трите банди)- вд. Се главата, осв. Джаландара, натам е същото: С Уджаи през двете ноздри- Траябанда С Абхянтара Кумбака (вътрешна) – изд. През лява ноздра с Уджай. Просто има Кумбака и след издишване.

 1. Капалабати се изпълнява с леко свиване на глотиса (капалабати + уджай).След това се вд. През дясна ноздра- Кумбака- изд. Се лява ноздра
 2. Капалабати само с лява ноздра -вд. Лява ноздра- Кумбака- изд. Дясна ноздра
 3. Обратен вариант -кап. Дясна ноздра, вд. С дясна, кумбака, изд. Лява ноздра. 4 и 5 могат да се комбинират в 1 практика, може д асе редуват 1:1
 4. Капалабати от едната (дясна), се сменя с другата -вд. През едната, изд. През другата с Капалабати. 1 кръг започваме от едната, следв. Започваме от другата.

Счита се, че Бастрика подготвя ума за пратяхара и дарана. При практикуване няколко месеца- йоги достига непрестанно екстатично състояние и радост.

При Капалабати се препоръчва постоянна мулабанда.  

 1. Брамари – “бързо вд., Произвеждайки звук на мъжка пчела- кумбака- бавно изд. Със звук на женска пчела”

Пак е с Кумбака, изд. е двойно по-дълго.

“Получава се неописуемо блаженно състояние на ума” В Г.С. Това е една от техниките за достигане на Самади.

Подходяща е при хора с напрежение, нервност, депресия, страхове, високо кръвно, води до цялостно успокоение.

 1. Мурча – дава се само от учител на ученик, НЕ се практикува самостоятелно!!

= “загуба на съзнание”

“В края на вд. Се прави Джаландра/Кумбака и без освобождаване издиша бавно”

Чрез повторение се достига до състояние, близко до липса на съзнание, след редовно практикуване.

 1. Плавини – = плаване

“След изпълване на стомаха с въздух йоги се движи лесно по водата като лотусов лист, дори и в най-дълбоките води”

Поглъща се въздухът дълго време, може да се задържи с часове така, наблюдава се изпълването на стомаха. Той става плътен и кух. Вд. И с гръдния кош – Прави се кумбака- Изд. Се от дробовете, не изпразваме корема.

Чандра Беда(на) Пранаяма (по традиция): обратно на Суря Беда- вд. Само през Лява ноздра- Кумбака- изд. Само през дясна ноздра и се повтаря.

Не се препоръчва през зимата, охлажда организма.

Помага при високо кръвно, хиперактивност

Кумбака е 2 вида – Сахита и Кевала

Сахита- всичките изборени 10 – има усилие при вд., издишване или кумбака

Кевала – когато няма усилие, задържането на праната се получава спонтанно, може да се предизвика само с мисълта.

Докато не стигнем до Кевала кумбака трябва да практикуваме Сахита.

Когато Кевала Кумбака е усъвършенствана йоги може да постигне всичко в трите свята, той достига състояние на Раджа йога.

Кундалини се събужда, преминава през сушумна и така се постига успех в Хата йога. Нито Хата йога може да се осъществи без раджа йога, нито обратното…

“ След практикуане на кумбака тялото става слабо, езикът изразителен, чистота на гласа, блясък на лицето, очите и лиспва на болести. Контролиране на семенна течност… ”

Comments are closed.

Post Navigation