Прана : Универсалната Живителна Сила

Свами Сатянанда Сарасвати

Зинал (Швейцария), Септември 1981

Във физическото тяло имаме два типа енергия. Едната е извистна като прана , а другата като ум или съзнание. Това означчава, че във всеки орган на тялото трябва да има два канала доставящи енергия. Модерната физиология описва два типа нервна система – симпатикова и парасимпатикова, и тези две нервни системи са взаимносвързани с всеки един орган в човешкото тяло. По същия начин всеки орган се снабдява с енергия от прана и енергия от ум/съзнание.

В йога концепцията за прана е много научна. Когато говорим за прана ние нямаме предвид духа, въздух или кислород. Точно и научно казано, прана означава първоисточната живителна сила.

Прана е санскритска дума съставена от сричките „пра” и „ан”. „Ан” означаава движение и „пра” е префикс със смисъл на нещо постоянно. За това прана означава постоянно движение. Това постоянно движение започва в човешкото същество веднага след като то е заченато в майчината утроба.  Прана е вид енергия отговорна за живота на тялото, неговата топлина и поддържането му.

Нади, Чакри и разпространението на прана.

Според йога, тантра и науката за кундалини, прана би трябвало да произлиза от пингала нади. В рамките на гръбначния стълб има три канала известни като Нади в йога. Единия се казва Ида, другия Пингала и третия е Шушумна. Ида нади представя менталната енергия, Пингала нади представя прана или праничната енергия и Шушумна представя духа или духовната осъзнатост. Тези три нади започват от Муладхара чакра, която е позиционирана при перинеума или шийката на матката. Пингала нади протича от Муладхата и продължава пресичайки Ида във всяка чакра по целия път нагоре до Аджна.

Има шест чакри през, които Пингала нади преминава. Първата е Муладхара чакра, от която произлиза. Втората е Свадхищана където надите се пресичат в лявата част на гръбнака. Третата е Манипура, където се пресичат в дясно. Четвъртата е Анахата, където се предичат в ляво. Петата е Вишудхи чакра, където се пресичат в дясно и шестата – Аджна, където надите завършват в дясно. Подобно Ида нади също пресича всяка чакра, но в противоположна посока. Всеки  искрен йога ученик трябва да има ясно разбиране за пътя на тези три главни нади.

Пингала наси е дистрибутиращия канал на прана в човешкото тяло и от всяка чакра праната се разпостранява до всеки орган в човешкото тяло. От Свадхищана праничната енергия се разпространява към гениталиите и уриналната система. Манипура снабдява с енергия храносмилателната система, а Анахата дихателната и сърдечно съдовата система. От Вишудхи се разпространява прана към очите, ушите, носа и гърлото, а от Аджна чакра енергия, която подхранва човешкия мозък.

Горивото на живота.

Прана не е просто философска концепция;  тя е във всеки смисъл физическа субстанция. Също като радиоактивни или електромагнитни вълни съществува, въпреки че не можем да я видим, по същия начин във физическото тяло или пранични вълни и пранични полета. Сега вски от нас има определено количество от прана в нашите физически тела и ние  я използваме по време на нашите ежедневни дейности. Когато нашата прана намалее се появяват заболявания и съответно когато имаме много прана, всяка част от тялото ни е в перфектно здраве.  Ако имаме излишък от прана тя може да бъде насочена към други за лечение.

Вътрешната прана може да бъде стимулирана чрез практикуването на пранаяма  и от там увеличаването необходимото количество.  Мозъкът изисква максимум прана и за практикуванео на медитация, той има нужда да увеличи количеството й.  Поради тази причина ние практикуваме пранаяма преди медитация. Ако ние не сме способни да доставим достатъчно гориво на мозъка, ума става много неспокоен и обезпокоен.

Когато мозъка поличава недостатъчно каличество прана, вие страдата от нервни депресии или нервни сривове. Когато цялото тяло изпитва недостиг, всеки орган трепери, не можете да стоите прави, ума е нестабилен и непрестанно нахлуват негативни мисли. Не можете да спите, да говорите или да мислите. Този стадий индикира, че мозъка получава изключително малко количество прана.

Увеличаване на прана

Не трябва да мисличе, че просто практикувайки малко пранаяма изпращате достатъчно прана към мозъка. Процеса на снабдяване и асимилиране на прана от мозъка е много сложен. Мозъка е много фин инструмент и може да бъде подсилен единствено от финна форма на прана. За това, когато практикувате пранаяма, ще трябва да преобразувате прана във финна сила.

Дълбокото дишане не е достатъчно да стимулира прана. Дишайки дълбоко, вие стимулирате дихателната си система и циркулацията на кръвта, но ако бихме могли да разгледаме мозъка в това време, ще открием, че той е най – малко засегнат. Обаче практикувайки пранаяма с концентрация, както показват научните изследвания, мозъчните вълни претърпяват значителна промяна и лимбичната система (отговаря за емоциите, настроенията и паметта)  се повлиява положително.

Съзнателно и несъзнателно дишане

Мозъка може да бъде разделен на две части – челен/фронтален мозъл и заден мозък. Задния мозък е инстинктивния мозък, който  ние сме наследили, чрез животински превъплъщения. Фронталния мозък е седалището на съзнанието. Когато дишаме без осъзнатост, дъха се регистрира в задния мозък, но когато сме осъзнати, че дишаме и съзнателно сме свидетели на целия процес, тогава то се регистрира от предния мозък, съзнаващия мозък.

Тази разлика изглежда много проста, но нейния ефект е огромен.  През живота си дишаме несъзнателно, точно като животните, децата и повечето хора, с изключение на някои, които са започнали да практикуват йога.  Сега, при всеки случай, праничния поток се регистрира от задния мозък като от компютър. В момента, в който ставате осъзнати за дишането  и започнете да насочвате и контролирате дишането  по специален начин,  моментално фронталния мозък регистрира влиянието. Този факт беше разкрит, чрез научен експеримент и ни доведе до следното заключение: Съзнателното дишане има съвсем различен ефект върху мозъка от несъзнателното дишане. Чрез несъзнателното дишане определено сме способни да снабдим цялото тяло с прана, но не можем да снабдим мозъка с необходимото  количество прана за неговото еволюиране и израстване.

Снабдяване на мозъка с прана

С цел облекчааване на мозъчните заболявания, за да се развие латентния капацитет на мозъка или за да започне еволюирането на мозъка, ние не просто да разчитаме на дишането, което прилагахме в миналото. Специално това е причината да се практикуват различни техники на пранаяма.

Когато практикувате пранаяма,стимулирате праната намираща се в долната част на тялото, но трябва да имате за цел да издигнете тази пранична енергия нагоре. Да създадете негативна сила, която ще избуда праничната енергия по гръбначния стълб. За тази цел пранаяма трябва да бъде практикувана заедно със специфични бандхи (заключвания). Трите бандхи включени в практиката на пранаяма са джаландхара бандха, удияна бандха и мула бандха. Те създават негативна сила като изтегляща сила, използвана за извеждане на вода от кладенец. Има две сили използвани за извеждане на вода – засмукваща сила и изстрелваща сила. Когато практикуваме пранаяма заедно с бандхи, включваме изстрелващата сила в действие.

Чрез пранаяма вие генерирате прана в долната част на тялото, след което с цел да изведете пранта към мозъка трябва първа да практикувате мула бандха, след което удияна бандха и последно джаландхара бандха. Мула бандха е контриране на перинеума, удияна бандха е контриране на коремните мускули и джаландхара бандха е заключване на брадичката в гърлената ямка. След това праната се извежда към мозъка с помощта на финната кръвоносна система.

Мрежата на кръвоносната система също е генератор и дистрибутор на прана. Кръвоносните съдове са снабдени и поляризирани докато кръвта циркулира из цялото тяло. Потока на кръв  през кръвоносните съдове генерира био – магнетична сила също както силния воден поток се използва да генерира хидро електричество. Така праничканата сила е в състояние да проникне и оживи дари и най отдалечените клетки и тъкани на тялото.

При нормални условия определено количество от прана циркулира и тя е отговорна за нашето настоящо здравословно състояние. Значението на пранаяма е да ни даде възможност съзнателно да генерираме по – голямо количество прана и това увеличено количество  прана да бъде насочено към мозъка, чрез мозъчните кръвоносни съдове и чрез цереброспиналната течност (Цереброспиналната течност е в непрекъсната циркулация и има много важни функции. Тя обли­ва главния и гръбначния мозък и действа като протективна възглавница при травма. Тя осигурява транспорта на нутриенти и протеини, необходи­ми за храненето и нормал­ната функция на мозъка, и на отпадни продукти от обмяната на съседните тъкани. Цереброспинална­та течност протича меж­ду главния и гръбначния мозък и така може да ком­пенсира промени в кръвния обем на количеството кръв в главния мозък.) По този начин пранаяма доставя носи по – висша реалност, осъзнатост и опитност на практикуващия. Тя стимулира нивото на съзнатост чрез активиране  и събуждане на дремещите центрове и капацитети на лявото полукълбо на мозъка.

Друг начин за извеждане на праната до фронталната част на мозъка е чрез практикуване на шамбави мудра. Шамбави мудра – съсредоточаване в междувеждието, концентриране на вниманието в точката между веждите.  Когато практикуваме шамбави мудра праната се изсмукват прониквайки във фронталната част на мозъка.

Подмладяване на мозъка.

За да снабдим мозъка с достатъчно прана, трябва да практикуваме пранаяма много систематично. Пранаяма не е просто  вдишване и издишване при специален начин. Кумбака (задържане на дъха ) е точното определение за пранаяма. Вдишването и издишването са просто процес. Във всички древни йога текстове, кумбака е високо ценена и днес науката признава нейното значение.

Задържането на дъха съдържа две особености. Първо, когато сте изпълнили дробовете  и задържите дъха вътре, и второ, когато изпразните дробовете и ги задържите така. Двете форми на кумбака са важни и двете са толкова силни, че двете могът напълно да подмладят мозъка.

Прана видя

С цел развиване на праничката сила, някои практики са били формулирани в различни части на света. В Индия, нашите предци развили науката за пранаяма, която ние наричаме прана видя. Това е много древна и ефективна наука, която се практикува в Индия и до днес.

Някои хора са родени с излишна прана и те са способни да я предават извън тялото си на други хора. Въпреки че вие може да нямате достатъчно прана за да сте способни да правите това, вие може да събудите вашата собствена прана и да насочите към всяка част на вашето тяло. Където  в тялото да се появи заболяване сигнализира за недостик на прана. Ако можете да доставите повече прана  към това място на тялото, процеса на оздравяване се активира.

Обединението с универсалната прана

Прана не е само живителната сила, а много силна оздравителна сила в тялото, която може дори да изкорени силни физични проблеми. Освен това праната в нас е част от универсалната прана. Не говоря за положителни и негативни йони, говоря за метафизична субстанция. Тя се нарича универсална прана и вашата прана е част от нея. Ако успеета да обедините себе си с универсалната прана, вие можете да си набавите необходимото за вас количество прана.

С цел да се отворим за универсалната прана, вие трябва да сте способни да достигнете дълбоки състояния на медитация. Когато контролираме дъха, умът също е под контрол и осъзнатостта става концентрирана върху един обект. Концентрирани в междувеждието, където с практиката ще започнем да виждаме лъч светлина. Тази светлина нараства и става по – голяма и по – голяма докато напълно не достигне до разширяване на вашето съзнание. Тогава достигате просветление и в този момент можете да свържете себе си  с универсалната прана.

Много е трудно за нас да се настроим към универсалната прана, защото нашата осъзнатост е ограничена. Повечето от нас знаят единствено за дълбокото дишане и мислим, че чрез дълбоко дишане 50 – 100 пъти, ще си набавим повече енергия. Разбирасе ние се снабдяваме с енергия, но имаме нужда от финната форма на енергия прана, която може да бъде използвата за събуждане на ума.

През вашето тяло минава пранично поле, която е известно като Пранамая коша. Вие трябва да знаете как да свъзвате пранамая коша с универсалната прана. Вашата Пранамая коша може да бъде събудена, чрез практикуване на пранаяма правилно, чрез постене, правилни хранителни навици и медитирайки в междувеждието. Тогава сме способни да видим разширяващата съзнанието светлина, която ни свързва с универсалната прана. След това вие може да разпространите тази прана към тези, които имат нужда.

Превод: Антония Митева, връзка към оригинална статия:

http://www.yogamag.net/archives/1982/emay82/prana582.shtml

chives/1982/emay82/prana582.shtml

http://www.yogamag.net/ar