Препятствия пред йогина

Всяка промяна и всичко към което се стремим се постига с полагане на целенасочени усилия и постепенно преодоряване на всички появили се препятствия. Пътят на йогина може да бъде труден и дълъг, изпълнен с много пречки, капани и неверни посоки. За щастие йогите извървели пътя преди нас са ни оставили маркери за предвидимите пречки, както и способи за тяхното преодоляване. Синтезирани като 9 на брой в ЙСП, I,30 те са:

1 – болест, страдание / vyadhi / – физическо или ментално.

Не трябва да забравяме че тялото е неизбежен съпровод на духа и да преодоляваме всяко физическо неразположение с постепенност и разбиране, здравословен начин на живот за профилактика на различни заболявания и оптимално здраве.

2 – апатия / styana / –  породена от иннертността на съзнанието. С отлагане и търсене на извинения ние отлагаме своята йога практика и усещаме положените усилия като ненужни.

3 – съмнение / sanshaya / –  съмнения в собствените ни възможности или резултатите от йога практиката. Важно е да се култивира вяра в себе си и  Йога пътя.

4 – безразличие, небрежност / pramada / – което е резултат от липсата на будност и неправилна преценка, както и липса на постоянство. Йога е едновременно и наука, и философия, и изкуство и всяко усилие, грижа, преданност и постояннство ще доведат до положителен резултат.

5 – мързел, инертност / alasya /  – леност физическа и инертност на ума поради доминирането на тамастични елементи. Йога изисква хъс, дисциплина и тапас / воля /

6 – привързаност / avirati / –  жаждата за съединение на сетивата с техните обекти. Прекаляване и привързаност към приятните неща. Трябва да се приучим да “пускаме” нашите привързаности и желания към физическите обекти за да имаме напредък по пътя на Йога.

7 – погрешни възгледи / bhrantidarshan / – наличие на различни викалпи които изкривяват и дават различна представа за пътя на йогина. Развитие на една различна представа за практиката на йога. Важно е различаващото и критично мислене за добиване на точните знания.

8 – непрогресиране – неспосоността да се задържи постигнатото било поради неправилна практика или възникнало някое от другите или група от тях препятствия поради тяхната взаимосвързаност.

9 – нестабилност на позата – отново в следствие на неправилна практика, неразбиране или породило се нетърпение.

9-те разсейващи фактори са съпътстват и от 4 по-малки пречки в зависимост от възникналите обстоятелство

1 – болка или тъга – могат да бъдат причинени от външни фактори или от такива вътре в йогина. Страданието може да бъде преодоляно чрез йога, бидейки част от пътя.

2 – отчаяние -в следствие на фиксиране на съзнанието върху определено страдание. Свързано е преди всичко с привързаността

3 – нестабилност на позата – треперене или болка в тялото в определена поза, смущения в дихателния ритъм са в следствие и тясна връзка между психиката и физиологията.

4 – смущения в ритъма на вдишване и издишване

Тези препятствия могат да се появят по всяко време и ако не успеем да ги отработим могат да се завръщат отново и отново. Могат да се появят като група и единствения начин за тяхното преодоляване е култивиране на ума и непрекъснати упражнения с една техника. Начина е самата Йога.