Психофизиология на висшите йога практики

Висши йога практики- тези, които са резултат от началните (хатха йога- шаткарми, асни, пранаяма, техники за пратяхра, 7-те стъпки от ХП). Пранаяма и асана на Патанждали, 8-кратния път на П. Не са тези от практиките от древните текстове, там са по-скоро резултат, там се случват по естествен път. Дхарана при Патанджали с еднонасоченост към само 1 обект  е начална част на самяма, не просто визуализация на обекти.

Йога е експериментална наука от една страна и от друга- изкуството  да живеем, да реализираме целия си живот, ежедневен и цялостен. Йога е наука, базирана на личния ни опит и на неща, които ни се случват, практикувайки. Но има и част в която ние извършваме конкретни неша, дейности. Имаме и наши действия и неща, които просто ни се случват. Това е изкуството да преживяваме най-висш човешки опит. А не само възприемане на света на базата на 5-те сетива.

За да реализираме това изкуство имаме активна подготовка чрез йога практиките на тялото и ума. Това става чрез специфични Йога практики- крии, асана, пранаяма… Освен това и нашето ежедневие-инкорпориране на принципите на яма и нияма. Яма е естествен резултат от йога, но се и практикуват осъзнато. Трябва да е наличен и стремежът ни към тях, чрез непрекъснато напомняне. Тогава то става факт, без да се стараем.

Изкуството да живеем означава да променим всички действия на нашето тяло. В ГС е описано: неподготвеното тяло може да се оприличи на глинен съд, неизпечен а само направен, и той е неспособен да задържи каквото и да било съдържание в себе си и ще се разпадне. Йога практиките водят до производство на много голяма топлина, която изпича глинения съд на човешкото тяло, така че то да бъде готово  да задържи в себе си божествения дух, когато дойде в нас – да е готово тялото когато се случи активирането на Кундалини (ГС). 

Разбираме за това дали е готово тялото, по парметрите на физ. И менатлното ни здраве. Промените в действията на тялото ни ще доведат до препрограмиране на психо-физиолог. Механизми, по които работи мозъкът ни. Това ще доведе до правилно психологично отношение към действителността и ще се достигне до култивирне на една духовна личност.

Ще настъпят промени на ниво мозък, на ниво ендокринна ос, промяна в метаболизма, обмяна на веществата, промяна на клетъчно ниво.

  • Ниво мозък:

– възстановяване на правилното функциониране на симпатикова и парасимпатикова НС

– намаляване повишената чувствителност на центъра за болка в мозъка, дразнимостта му – много лесно се възбужда при обикн. хора

– възстановяване на правилното функиоцниране на центъра на удоволствие – при обикновените хора липсва радост от малките неща, а се търсят все по-силни стимули за стимулирането му- акохол, наркотици и т. Н.  Това има връзка с клешите.

– мозъчната кора подобрява своето контролиращо въздействие върху двигателните и сетивни импулси на НС.

Така довчерашните първични реакции на моз. Кора вече ще бъдат адекватни отговори, тя контролира вход. И изх. Импулси

  • Ниво  невро-ендокринна ос- връзката между НС и ендокринна с-ма:

– възстановяване на правилния ритъм на работа на хипоталамуса

– възстановяване на оптималния контрол на хипоталамуса в/у хипофизата

– възстановяване на правилния ритъм на работа на оста, чрез подобряване на координацията между хипофизата и останалите жлези с вътрешна секреция► оптимална обмяна на в-вата

  • Ниво обмяна на веществата (метаболизма)

– намаляване скоростта на обмяна на веществата

– стабилизиране обмяната на веществата, баланс между анаболни (на изграждане) и катаболни (на разграждане) процеси ► намалява стареенето на организма, удължава се живота на клетките. Програмираното умиране на клетките се нарича апоптоза, то си остава.

– намаляване на метаболитните нужди, организма няма чак такава нужда от активна обмяна на веществата, постига се физиологично състояние на забавена обмяна на веществата (хипометаболитно състояние, чрез финно продължително препрограмиране на системите на организма).

  • Клетъчно ниво:

– оптимизране състоянието на релаксация на клетките. Не работят на пълни обороти постоянно вече, а могат да си почиват. Това ще доведе до подобряване на тяхното хранене и подобряване на отделянето на отпдните вещества от клетките.

– подобрение на клетъчния ритъм на работа.

– възстановявне и поддържане на правилен ритъм на работа: работа-почивка- работа-почивка. Така се намалява услието, с което тя работи, работи в отпуснато състояние и удължаваме живота й.

– даваме възможност на клетката да се възстанови ако има увреждане, болната клетка оздравява.

Клетките се подмладяват по отношение на ефективността на работа и продължителността й на живот.

  • На ниво ум:

– спокойствие, умиротвореност, в началото временно, после постоянно;

– намаляване на реакциите от наша страна, състояние на нереагиране

– увеличаване на позитивността, виждаме доброто, не се чувстваме застрашени, релаксирани, отпуснати сме;

– промени в поведението= развитие на личността= подобрена бдителност, осъзнатост

Когато равновеието между тяло и ум е възстановено, правилно функциониране на невроендокринната ос, тогава всяка една практика ще доведе до повишаване на нашата осъзнатост. Няма да има дори нужда от ежедневни практики, само наблюдаване на дишането или осъзнаване на нашето тяло ще доведе до развитие. Ако няма баланс обаче, ефектът от всички практики, които правим дори до премаляване, нямат резултат или ще касаят до определена степен само физическото здраве. Не се стига до усъвършенстване на нито една от частите на йога. Затова голям брой от “експертите по йога” остават на ниско ниво.

Признаци за напредналост в практиките на йога:

► По отношение на знаци за напредване: касаят физ. Тяло:

– усещане за лекота на тялото (отделяне на отпадните продукти по-качествено, подобрен метаболизъм)

– здраве

– намаляване на желанията

-блясък на кожата

– хубав ясен глас

– приятен аромат от тялото

– намаляване на отделянето на отпадни продукти- подбираме с какво се храни, по-добре се усвоява, подобрено хрансомилане

►По отношение на усещанията

– усещане за снежинки по кожата

– Усещане за дим

– Усещане за слънце, вятър, огън, луна, светкавици, обикн. По време на медитация

Това е висше възприемане, в следствие на пречистени нади (шаткарми и нади-шодана).

► По отношение на някои от елементите на йога

– яма: ахимса, ставаме невраждебни; сатя – говорим и мислим непрекъснато истина и каквото кажем става истина; астея (честност) – притежаваме всички съкровища; брахмачаря – добиване на сила; апариграха – засилен интерес към тайните на живота.

-нияма- шауча – изчистване на физ. И умствено ниво, сантоша – удовлетвореност от спиране на желанията, тапас- поради усъвършенстване на индриите, започваме да разбираме нещата, които възприемане, но тапас трябва да е  естествен; свадхяя (четене на литература, конкретна част от текста, която си повтаряме, молитва)- единение с Бога; Ишвара Пранидхана- отдаване на Бог, постигане на самадхи е резултата. Крия йога намалява клешите и води до постигане на самадхи

-асана- увеличена способност зо разтягане, задържане на асаните., увеличаване на силата и здравината на мускулите, движенията спират да имат само механично изражение, има по-специфично усещане (има сливане), намалява функцията на ума, забавяне на мисловния процес, намаляване на конфликтността, канализиране на енергията- жизненост, лекота

-пранаяма- увеличават се способностите за задържане на дъха, става спонтанно желание, подобрява се поддържането на ритъма, изчезват мислите, подбрява се концентрацията, канализиране на енергията.

– пратяхара – сетивата се прибират към ума, намалява зависимостта от околния свят, намлени желания, ние сме необезпокоявани от обектите около нас, спонтатнен контрол върху мислите

-самяма -развиват се свръхсили, свръхвъзприятие, придобиваме възможност да контролираме себе си и света около нас; проява на умствени сили (шрадха- вяра,позитивност; виря- енергичност, ентусиазъм, смрити- памет;  загриженост, осъзнатост); самадхи- равновесие между ум и тяло, между НС и ендокринна система; нереагиране, нереактивност към света, състояние на свидетел, присъствие в света, нереагиране; праджна- способност да разграничаваме.

►По отношение появата на умствени сили или способности

Шрадха:

Вярвам и уважавам правилата на природата

Не променям поведението си при критични и лоши ситуации

Оставам с надежда за справедливостта на природата, дори нещата да не вървят добре не търсим вина, а проявяваме пълно доверие.

Наслаждавам се на начина на живот, който съм избрал. Готов съм да полагам услие за продължителен период в  тази посока.

Виря:

Поддържам свежестта си и работоспособността си през цялото време докато работя, мога да работя дълго без умора и отегчение

Мога да запазя търпението си в критични ситуации

Мога да упражнявам контрол вурху емоциите си в критични ситуации

С каквато и работа да се захвана я правя както трябва

Поддържам си постянен начина на живот

Упражнявам се редовно, практикувам редовно

Не излъчвам никакви негативни реакции чрез тялото и ума, само позитивни

Не се страхувам, когато следвам принципите си.

Смрити

Поддържам осъзнатост по време на хранене- какво да ям и какво не

Осъзнат съм за редовните си упражнения, практика

Винаги съм озъзнат, особено коато реагирам по някакъв начин.Реагирам осъзнато!

Опитвам се да остана винаги в сегашния момент доколкото е възможно

Винаги си припомням целта, която трябва да постигна

Винаги практикувам с цел да повиша своята осъзнатост.

Самади

Винаги запазвам търпение при различните ситуации

Винаги се старая да избягвам излишни реакции, конфликти, аз знам че повечето от тях са ненужни

Не се тревожа поради лошите действия на другите.

Прощавам на хората за техните малки грешки, но по подходящ начин ги предупреждавам, не оставам пасивен, но адекватен!

Праджна

Опитвам да анализирам ситуацията правилно преди да действам

Всеки ден се себеанализирам честно по отношение на мислите и действията си.

Приемам грешките си и се опитвам да ги променя

Аз знам, кои неща имат продължителен и кои само временен ефект, резултат

Опитвам да присъствам като свидетел за всичко, за всяка една ситуация.

►По отношение на появата на божествени, духовни качества

– милосърдие, състрадание (В древните текстове не се среща понятието Любов, среща се в Библията. Споменава се само милосърдие, прошка…)

-приятелство

– посвещение на останалите

– удовлетвореност

– прошка

– състояние без его

► По отношение критерии на личностното ни развитие

-динамична организираност вътре в личността ни на тези психо-физиологични системи, които отговарят за поведението и мислите ни, комбинация между умствени и телесни качества и тази комбинация, която води до специфично поведение и специфични мисли. 

► По отношение критерии на съвременната психология:

– радост от живота по правилен начин (не с ядене и пиене)

– човек разбира, че щастието е крайната цел.

-човек разбира, че всяко нещастие има разбираема причина

– човек е способен да анализира по правилен начин външните и вътрешните ситуации.

– Човек е уверен, но не свръх (има смирение)

-човек е способен да поддържа здрави, удовлетворителни отношения с другите хора.

 – способност да посреща проблемите, стресови и негативни влияния от вън без да му въздействат повече, отколкото подобава да реагира адекватно.

– грижи се умерено за здравето си, без вманиачаване, а адекватно.

– изразява допустим гняв по допустим от обществото начин, когато е нужно, но остава вътрешно спокоен.

– не се страхува за неща и ситуации, освен когато наистина има причина за това.

► По отношение на нашите резултати

– вивека- способността да разграничаваме, която е резултат от оптимизирането на работата на мозъчната кора.

– вайрагя – непривързаност, поради намалени желания. Оставаме независими в резултат от оптимизацията работата на лимбичната система.

Следователно развитието ни чрез йога се дължи на оптимизацията на работата и координацията на кортиколимбичната система, чрез заздравяване на връзките между мозъчната кора и лимбичната система. Това става чрез практиката на всички елементи на йога.

Автор: Мая Митева