Развитие на нервната система чрез Йога

Каква е целта на йога?: ► от физ. здраве към състояние на осъзнатост, подготовка на тялото и ума за здраве и осъзнатост.

Усъвършенстването на тялото зависи от усъвършенстването на НС. Кскви хора сме зависи от нашата НС. Това многообразие на хората се дължи на онези уникални комбинации от връзки в НС.

Подготовката е всъщност развитие на нервната клетка за по-висши функции, еволюция да работи на по-високи обороти.

Всички практики от йога и начина на живот водят до развитие на невроните, при обикновените хора те не са стимулирани, за да повишат обмяната си на веществата, да функционират на по-високо ниво.

Нервните клетки в цялото тяло оказват съдействие на нервните клетки в кората на главния мозък и ги подкрепят в тяхното доразвитие. Така че с йога практиките не действаме само на тези в главния мозък, но и на тези в цялото тяло. Всяко разтягане изпраща импулси до мозъка, така перфиефни НК въздействат на централни клетки и обратно, получава се дъжд от импулси през периф. НС до всички органи.

Това е освобождение на мозъка от низшите функции  и му се дава възможност да работи в посока на висшите. При обикн. хора НС система работи на базата на сигнали получени през сетивата, при развитие на НК и кората, мозъкът получава информация през други пътища:

ЙС 1:48 – Ритамхара татра праджна – получаване на знание без участие на сетивата (Патанджали)

Обикновените пътища за фунциониране на мозъка са: сетива и лимбична система, задния и средния мозък, автономната НС, сетивни и двигателни нервни пътища

При йога, когато сме развили НК, това става без тяхна помощ – тя става способна да възприема вибрации от пространството, без участието на сетивата.

Сравнение: Обикновеният нячин на възприемане е като жичен телефон, а при йога като безжичен телефон.

Такъв пример е телепатията

Доказано е че при продължителна медитация външните 3 слоя на кората на гл. Мозък увеличава дебелината, образуват се нови неврони и дендрити и т.н.

Това става с редовна йога практика- пранаяма, пратяхара, дхяна, медитация.

Най-висшата функция на кората на гл. Мозък е преживяване на цялостност. При обикн. хора се преживява Аз СЪМ това, другите са отделени от мен. Това се дължи на факта, че кората на гл. Мозък е обвързана с другите части на мозъка- среден, НС. Кората на гл. Мозък не познава други пътища, т.е. това е невежество. Следователно няма да има това усещане за цялостност. Поради това невежество усещането за отделеност става все по-силно. Когато се засили то го наричаме его, гордост. То разделя цялостността на Аз и Външен свят. Аз-ът преживява външния свят чрез НС, работеща по обичайния начин. Съответно Аз-ът преживява или удоволствие или болка. Чрез тези преживявания се образуват желания и отблъсквания. Така се образува и страхът от загуба на сетивните възприятия и страха от смъртта. Това са именно 5-тте клеши. Те са в основата на пречките към преживяванията на цялостност. Кората на гл. Мозък се обвързва към друга част на мозъка благодарение на тези 5 причини.

Чрез йога целта ни е да променим функциите на моз. кора, за да работи без обвързване с останалите части на мозъка. Така тя се освобождава, за да улови космичните вибрации, това става чрез преодоляване на пречките – невежество, гордост, привързност, страх от загуба…, когато ние намалим функциите, оставим да утихнат останалите части на НС, чрез тяхното контролиране.

КАК? Чрез засилване на волята ни, на стремежа, желание за преодоляване на пречките на този свят чрез абхяса и вайрагя, чрез промяна на начина ни на живот и поведението ни, това са практиките на ащанга йога.

Чрез нея ставаме умиротворени, осъзнати, поведението ни се променя, проявяват се божествени качества – любов, смирение, състрадание, вяра…

Когато те се развият, когато практикуваме йога, имаме физ. и анатомични критерии, че настъпва промяна в нас.

Нервната клетка има следните характеристики по принцип, при нормални условия:

– Висока ел. Активност

– Лесна уморяемост, трябва им почивка

– Почти никаква възможност за регенерация, голяма вероятност за увреждане

– Не натрупват в себе си глюкоза

– Произвеждат неврорансмитери и имат дълга продължителност на живота си.

Мозъкът командва цялото тяло чрез двигателните нервни пътища. Но той контролира и сам себе си чрез производство на хормони. Ако ние успеем да увеличим това производство на хормони се приближаваме към целите на нашата йога. Енкефалин и ендорфин се образуват в мозъка, те намаляват болковите импулси  към мозъка, подобряват паметта и способността за учене. Динорфин се синтезира, той контролира болката и възприемането на емоциите от лимбичната система. За да функционира мозъка добре е важен и състава на гръбначно-мозъчната течност. В нея трябва да имаме йонно равновесие, да няма липси или излишъци на натрий, калий, калций, магнезий, хлор, глюоза, белтъци, да съдържа по-малко отпадн вещества  -уреа и млечна киселина.

Нервите са обвити в миелинова обвивка, тя трябва да е цялостна, подобрява нервната проводимост. Така миелина подобрява функцията на НК.

Глията е опорната маса, в която се намират НК, мозъчна съединителна тъкан. Глията обгражда НК.Тя нараства през целия живот, размножава се и предпазва мозъка от увреждане, регулира обмяната на веществата, подпомага миелинизацията на нервите.

☼Анатом. – физиолог. Критерии за развитие на мозъка:

– увеличаване на глията

– създаване на нови синапси (вр. М/у НК)

– увеличаване на броя на дендритите

– образуване на повече невротрансмитери

– подтискане синаптично освобождаване на невротрансмитери

– ограничаване загубата на НК

– способността на НС да си почива

– ритмичност на НС при работа и възможност да се възстановява НК, да се препрограмира НК

☼ Развитие на мозъчно ниво

– състояние на умиротвореност

– промяна на навиците и поведението

– развити божествени качества

– осъзнатост

Автор: Мая Митева