Самскари

Какво е самскара?

Вритти (мисъл – вълна) възникваща в ума-океан. Появява се за известно време и след това потъва под прага на съзнанието. От съзнанието потъва дълбоко в областта на подсъзнанието (Читта). Там тя продължава да бъде подсъзнателно действие и се превръща в самскара (впечатление). Съзнателното действие – дали познавателно, дали афективно (в следствие на определено настроение) или волево предполагат един скрит потенциал в подсъзнанието – това се нарича самскара.

Спомен – възраждане на самскара

Самскарите са вградени в подъзнанието – Читта. Подсъзнанието от друга страна познаваме като безсъзнателно. Субективно ум, подсъзнание и читта са синоними.  Те се съхраняват в малкия или задния мозък. Можем да си припомним минали преживявания от склада на Самскарите в подсъзнателния ум. Миналото се пази там и до най-малкия детайл. Никога не се губи дори малка част от него. Когато финните впечатления (самскари) изплуват на повърхността на съзнанието като огромна вълна, когато миналото (Вритти) излезе на повърхността като спомен, това състояние наричаме памет или Смрити. Нито един спомен не е възможен без помоща на самскара.

Как се сформира Самскара?

Всяка случка потъва в дълбините на подсъзнанието (читта) и се превръща в самскара (впечатление). Самскара се формира в Читта още в момента в който ума преживява нещо. Няма промеждутък между настоящият момент и сформирането на самскара в подсъзнанието. Споменът се образува от тази конкретна самскара, която се образува от точно това конкретно действие.

Когато видим портокал и опитаме вкуса му придобиваме опит (знания) за портокала. Познаваме вкуса му. Познаваме обекта портокал. Самскарата се образува в подсъзнанието веднага и по всяко време тази самскара може да създаде спомен за обекта портокал и знанията ни за портокала. Въпреки че обекта и акта на познание са различни то те са неразделно свързани.

Циклично образуване на мисли и самскари.

Един обект събужда и съживявав самскари в ума чрез различни външни дразнители. Следователно санкалпа или мисълта възникват субективно отвътре, без да бъдат стимулирани отвън. Когато мислим за една крава, която сме виждали преди, ние повтаряме ментално думата “крава”. Така се сформира една мисъл. Самскара причинява санкалпа и санкалпа причинява самскара, точно както семето е причина за дървото и от своя страна дървото е причината за семената. Налице е циклична причинност подобна на семе-дърво (Биджа-Врикша-Ная). Врити (мисълта) поражда самскара а от своя страна самскара поражда отново вритти. Благодарение на различни стимули отвъртре или отвън, семената – като самскари отново покълват и довеждат до по-нататъшни действия. Този цикъл на вритти – самскара е безкраен (аnadi), но практически има край когато човек постигне божествено знание и освобождение. Тогава човек получава Лая (разтваряне) в Пракрити. Самскарите следва да се контролират с продължително Самадхи. Само тогава ще бъдем освободени от ражданията и умиранията.

Самяма над Самскари

Самскара е позната също и като “остатъчна активност”. Когато всички вритти / мисли отминат, то рамката на ума остава в самскара. Това е така наречения потенциал на ума. Във веданта това състояние е понато като Antahkarana Matra.

Всички самскари съществуват едновременно в ума. Вритите/мислите бавно отшумяват и оставят следи в съзнанието като тези следи са самскарите. Именно от тези самскари извира паметта. Ако имате поглед на йога ще можете да забележите чудесата случващи се в ума на човек, как вриттите възникват в ума-езеро, постепенно стихват и се образумат самскари. Ще бъдете удивени. Упражняване на Самяма (практикуване на Дхарана – концентрация, Дхяна – Медитация и Самадхи – съюзяване с божественото) върху тези самскари ни носи директни познания за нашия потенциал. Йогина достига до пълно осъзнаване на своите предишни животи и черпи директно познания от техните самскари. Тези познания не биха могли да бъдат придобити в университет, и всеки йогин може да споделя тези познания със готовите за това.

“Добри” и “Лоши” Самскари

Като сила самскарите се поддържат едни други. Когато видите сериозно болен човек и когато изпитате нарастващо милосърдие, всички самскари от Ваши предишни милостиви действия се обединяват и Ви подтикват да помогнете на страдащия човек. Подобно всички самскари на великодушието изплуват на повърхността на съзнателния ум когато видим човек в беда и именно те ни подтикват да му помогнем, да сподели с него физическото си притежания.

Когато една самскара или добро действие е в ход, друга самскара от противоположно естество може да изплува и също да потърси изява. Когато се опитвате да фокусирате своя ум върху Бог и мислите за чистота, точно тогава всички самскари на насилие и мъст изплуват и започват борба с Вас, така нареченото струпване на самскари. В същия момент изплуват всички “добри” самскари и Ви помагат да прогоните “лошите”.

Минали самскари

Когато се ражда човек ума не е просто гладък и празен лист хартия. Той е хранилище на самскари, предразположения, пристрастия и.т.н. Човек се ражда със самскари. Едно дете се ражда с опит от изминалите си животи трансформиран в умствени и морални тенденции и възможности. С опита, приятен или болезнен човек събира впечатления и с тяхна помощ изгражда своите способности. Опита и впечатленията от преди се трансформират в интелектуални възможности. Умът еволюира с помоща на придобитите впечатления от вселената чрез сетивата. Ще са необходими прераждания в много физически тела докато се събере цялото преживяване на света. Всеки човек се ражда с негови вродени или присъщи самскари и те са доукрасени, поддържани и запечатани в Читта. С предишни животи придобиваме самскари или опит чрез своите действия, като те се добавят към хранилището и преминават в бъдещи действия (Sanchita Karmas)

Всички самскари, не само от този живот а от всички предишни дремят в Читта като скрити действия. Самскарите на животните ( тези на птиците, кучетата и др.), самскарите на светците, самскарите на царете и дори самскарите на един обикновен селянин, всички те са скрити в Читта. В живота на човек се проявяват и действат само тези самскари които са подходящи за конкретни живот. Всички останали ще останат скрити и спящи.

Карма

Тялото и ума имат склонността да действат като машина по определен начин вследствие на миналите си животи. Неправилно даваме и доста от себе си и така правим нещата още по-лоши, като повече ии по-малко от нашите действия извършваме автоматично.

Всички предишни впечатления  и опити се събират и анализират “на небето” – Svarga. Взима се същността. Съществото се преражда във физическата вселена с ново тяло и впечатления на ума отговарящи на неговата същност в момента.

Когато пишете творба и сънят почука на вратата, Вие спирате да пишете и се отравяте към леглото. Веднага след като се събудите можете да продължите да пишете от мястото от където сте прекъснали предната вечер. Дори и така, когато приемете нова инкарнация, продължавате работата от мястото на което сте я оставили недовършена в предишния си живот и в съответствие с Вашия кармичен отпечатък (Vasana).

Следващия Ви живот ще зависи до голяма степен от кармата която сътворите в този си живот. Сигурно има много неща които човек може да направи без да нарани или навреди и ако това е направено чрез тези искрени стремежи на хора вървящи към самореализация то това е вреден подход.

Внимателното изучаване на абстрактни проблеми ще даде възможност за нов живот с  добре развита възможност за абстрактно мислене, а лекомисленото и прибързано мислене които летят от един обект на друг ще превърне ума в неспокоен, нерегулиран до следващото ни раждане.

Заробващите вериги на самскарите

Умът изразява себе си чрез самскарите. От самскарите произлиза кармичния отпечатък (Vasana-Васана) който оказва въздействие върху настоящото ни поведение като рояк скакалци. От васаната изтича поток от желание и от наслаждавенето върху обекта на желанията възниква Тришна или така наречения вътрешен копнеж. Тришна (вътрешен копнеж) е много изключително мощен. Самскарите са запечатани в съзнанието, където възниква отпечатък на удоволствие. Тогава умът започва да мисли за конкретни обекти. Илюзията (Майя) има своето изключително важно място във въображението. Така идват и привързаностите. Умът скицира и планира. Вие се подвеждате по страстите. Напрягате се физически да притежавате неща и да ги използвате. 

продължение…

от Свами Шивананда

 http://www.sivanandaonline.org/public_html/?cmd=displaysection&;;section_id=871

Превод: Мая Митева