Трите “А” в йога – Awareness, Acceptance and Attitude – Осъзнаване, Приемане, Отношение

Swami Yogaratna Saraswati

” Вие можете да изпълнявате асани за да развиете тялото, пранаяма за да генерирате енергия и за да се чувствате добре, както и медитация за да успокоите и концентрирате ума, но за да промените съзнанието си също трябва да практикувате ” йога отношение” – осъзнаване на това което се случва в ума, наблюдение на протичащите процеси, трансформирането им, както и преодоляване на ограниченията които ни свързват с ежедневието и олицетворяват живота ни” – Swami Niranjanananda Saraswati

Как да приложим на практика концепцията за “йога отношение”? Думата “отношение” според речника се определя като “насока, гледище”. Начина по който мислим и чувстваме определя как живеем живота си. Смятаме че нямаме избор за това дали да бъдем щастливи или не, и само наблюдаваме как света реагира на нас, или ако сме нещастни и мрачни се определяме като жертва. Но всъщност нашите мисли и чувства определят живота ни. Нашето отношение определя и създава всичко. Нашите отговори, реакции или отношение към външната среда определят как се чувстваме и мислим. Ако се чувстваме враждебни, то това се определя от нашите мисли. Ако ние мислим и се чувстваме позитивни към себе си и обкръжението, то тогава и се издигаме.

Примерно, ако се събудим депресирани без причина и излезем така навън веднага ще забележим мръсотията, пукнатини и недостатъци навсякъде. Но ако се събудим в добро настроение ще забележим светлата страна на живота, малките стръкчета трева с блестящи капчици роса като диаманти по тях или чуруликането на птиците. Въпреки че това е едно и също обкръжение, различни неща ни правят впечатление в зависимост от нашето настроение и психическо състояние в този момент. Ако можем да тренираме себе си да мислим позитивно, да имаме положително отношение, тогава всичко се превръща в светлина, радост и лекота. Трикът е да накараме ума и своята външност да са позитивни още преди да излезем навън. Свамиджи винаги ни напомня че истинският йога е позитивен в каквато и ситуация и състояние да се намира.

И така първата стъпка е осъзнаване, да сме наясно с нашето отношение, да сме наясно със своите мисли, мисловни модели и тенденции. Това може да се постигне чрез медитация, особенно чрез Антар Мауна медитация, чрез която ние се приучаваме да наблюдаваме своите мисловни процеси. Друга добра техника също е Йога Нидра. Без да знаем какво и защо мислим ще ни бъде много трудно да започнем да се насочваме как бихме искали да мислим – което е всъщност “йога отношение”.

Следващата стъпка е приемане. Това е много важно, защото докато не упражняваме себеприемане, ние отново можем да се плъзнем в друга спирала на негативното мислене. Упражняването на себеприемане е всъщност прилагане на позитивно мислене. Друга дума за приемане са любов и състрадание. Само когато си кажем ” ОК съм с това което съм, защото Бог ме е сътворил такъв и ме обича такъв” можем да се отпуснем и да се чувстваме добре в себе си и да култивираме положително мислене. Друга причина поради която себеприемането заедно с осъзнаването е важно е защото така ставаме все по наблюдателни и чувствителни, ставаме осъдителни и критични към това което виждаме в себе си и другите. Започваме да критикуваме това което сме и виждаме всички недостатъци у другите. Така заедно с осъзнаването, приемането е много важно. Само чрез приемането можем да се сприятелим с ума и само чрез това сприятеляване ще успеем да го контролираме.

Третата стъпка е отношение. Вече знаейки как мислим, и сме приели че е ОК за нас, едва тогава можем да вземем решение как всъщност искаме да мислим за конкретен човек, ситуация или нещо друго. Санкалпата или решителността е един от начините за вземане и прилагане на желаната посока на отношение. Това е определяне на желаното отношение като кратко позитивно твърдение, като например: ” Ще бъда по позитивен и любящ” или “Ставам все по здрав и щастлив” или “Аз ставам все по осъзнат и положителен с всеки изминат ден”.

Можем да наблюдаваме как се променя нашето отношение и по друг начин. Например: да предположим че сте си изградили омразно и неприятно отношение към някого който виждате често. Губите много време и енергия и сте в лошо настроение мислейки негативо за него. Така, намерете само една причина – може да е дори нищожна причина – поради която да го харесате и се придържайте към този аспект.   Всеки път когато го видите или си помислите за него си припомнете точно това положително нещо което сте оценили за него. Наблюдавайте своите усещания и отношение касаещи него как се променят и ще откриете че положението става все по-добре.

Има три “А” в йога: Awareness, Acceptance and Attitude – Осъзнаване, Приемане, Отношение (в превода от английски език се губи символиката на трите “А”)

Осъзнаването и Приемането са като двете крила на птица и те ни изстрелват напред в йога, а Отношението е като опашката която ни дава посоката,… като рул на лодка, което ни дава правилната посока в живота.

За прилагане на “йога отношение” има три стъпки:

1. Осъзнаване – на настоящето отношение или мисъл относно човек, обект или ситуация.

2. Приемане – ОК е че мисля по този начин.

3. Отношение – Какво положително отношение да избера в създалата се ситуация? Формулирайте я и автоматично Вашия мисловен модел ще започне да се променя. Подкрепете го със санкалпа и си припомняйте спомена в подобни ситуации.

Нашето тяло

Ето един пример: Когато изпълняваме асана или пранаяма в групата по йога или по време на своята садхана, първата стъпка е осъзнаването, и след като забележим къде чувстваме, как се чувстваме се запитваме: ” Какво си мисля? Какво е моето отношение към тялото ми? Критичен ли съм към външния облик и гъвкавостта на тялото си?” Ако ДА (следваща стъпка: Приемане): ” Всичко е наред, нормално и обичайно е”. Сега (трета стъпка: Отношение/Нагласа): “Как бих искал да мисля? Бъдете по любящи, състрадателни и позитивни. Добре, тогава нека мисли: ” Да, днес се справям по-добре, всеки ден става все по-добре. Нека изпратя някои позитивни и любящи мисли към тази част от тялото си. В края на краищата то ми служи добре през всичките тези години. Никога не съм се замислял с изключение на случаите когато нещо не е както трябва с тялото ми”. Всяка част от тялото работи в пълна хармония и с пълна ефективност с всяка останала част, помагайки ни да правим това което правим без дори да се замисляме за това и така ние приемаме тялото за даденост и никога не му отдаваме нужната благодарност.

Всяка мисъл или отношение които се сформират в ума се проектират във всяка клетка като холограма, така че когато си помислим ” Коляното ми е много сковано”, коляното действително е повлияно и изпитва тази мисъл и наистина става сковано. Забелязали ли сте колко е по-лесно и приятно да се правят йога асани в дните в които сте щастливи и спокойни, и колко е тромаво и сковано в тялото в дни в които сте в лошо настроение? Така че защо да не изпратим малко любяща енергия до тези крака, колене, ходила, както и до всяка част и орган от нашето тяло. Това е особенно подходящо и лечебно за хора със здравословни проблеми. Опитайте и ще видите силата на положителното отношение, започнете да обичате себе си точно в този си вид.

Аз и другите

Както наблюдавайки тялото така и наблюдава ме своето отношение към себе си, към своите способности. Медитацията е идеален начин за това. Освен това, разглеждаме своето отношение към другите, особенно в сегашното време на междурасово насилие. Слушате ли медиите или нечие негативно мнение относно хората от друга раса, цвят или вероизповедание? Толкова ли са различни само заради това че използват различна дума за “вода” или “Бог”? Когато се замислим за техните прилики със самите нас, ще открием че всеки има два крака, две очи и сърце; всеки се храни, пие и има семейство; всеки се радва и страда, работи и се смее. Когато живеят точно до Вас вероятно не ги считате за толкова различни, защото не са. Въпреки че нашето отношение може да това на нашите родители или предци, ние можем да дисциплинираме себе си на по-подходящо отношение което е по практично в това време на глобализация, когато хора от различни страни емигрират и избират да живеят на други места.

Карма Йога

Наблюдавайки себе си по време на карма йога е друг добър метод за изследване на нашето отношение. Карма йога е момент по време на който се проявяват всички отрицателни обослувености, мърморене и оплакване, и всички негативни самскари изплуват. Първа стъпка: Осъзнаване – Какво си мисля, какво е моето отношение към това? Например: ” Защо трябва да правя това, защо трябва да чистя тази глупава тоалетна? Платих пари за да дойда тук и уча йога а не за да върша някаква слугинска работа! Искам да съм в библиотеката и да чета за йога.”

Втора стъпка: Приемане – ” ОК е че мисля така, това са само моите изплуващи самскари.”

Трета спътка: Отношение – Какво отношение искам или ми е предложено в групата – ” Това е отлична възможност да наблюдавам себе си и да остана буден за това което се случва дълбоко в ума. Нека бъда по-внимателен точно сега и да изследвам, наблюдавам какво се случва.” Или можете да приемете отношението: ” Как по-бързо, ефикасно и ентусиазирано мога да свърша тази работа, така че наистина да се наслаждавам на това което правя?”

Положителните нагласи работят

Принципно йоги са позитивни в каквато и да е ситуация в която се намираме в живота. Каквото и да мислим се отразява на вибрациите на нашето тяло и финното ни същество и това на свой ред се отразява на вибрациите около нас оказвайки влияние върху ситуацията и привличайки такива събития. Ние не постигаме само добро настроение мислейки позитивно, но също така въздействаме на околната среда и хората около нас, правим нещата различни. Забелязали ли сте колко е приятно да сте в компанията на спокоен и любящ човек? И цялата тази позитивност ( другата дума за любов – състрадание) води до облекчаване на Вашето състояние и ни учи как да бъдем щастливи и хармонични в живота!

Превод: Мая Митева

Статия: http://www.yogamag.net/archives/2003/ajan03/threea.shtml