Чакри – същност и функции

Думата чакра буквално означава „колело” или „кръг”, но в контекста на йога по – уместен превод е „въртеж”. Чакрите са въртежи на пранична енергия на специфични места в тялото, които контролират потока на прана, проникваща в цялото човешко тяло. Всяка чакра е като ключ, който отключва или отваря модели на поведение, мисли или емоционални реакции, които присъстват несъзнателно в нашето ежедневие. Те са свързани с определени зони в мозъка и при повечето хора тези психически центрове са спящи или неактивни.

На физическо ниво чакрите са свързани с основните нервни окончания и жлезите с вътрешна секреция в тялото. Много асани имат изключително силен и благоприятстващ ефект на една или много от тези злежи или окончания. За пример сарвангасана (поза свещ) реализира силно напрежение върху щитувидната жлеза в зоната на гърлото, която се свързва с вишудхи чакра. Тя  масажирана и нейното функциониране е стимулирано и подобрено.

Концентрирането върху чакрите по време на йога практика стимулира потока на енергия през чакрите и помага за тяхното активиране. Това в последствие активира спящите центрове в мозъка и кореспондиращите зони на психическо и ментално ниво, позволявайки да усетим висотата на съзнанието, което принципно е недостъпно.

Основните чакри са седем и са локализирани по пътя на шушумна, енергиен канал протичащ през центъра на гръбначния стълб. Шушумна  започва от перинеума и завършва с върха на главата. Чакрите са свързани с мрежа от психични канали наречени нади, които кореспондират с нервите. Чакрите се изразяват символно с цветове на лотус, всяко от които има определен брой венчелистчета и характерен цвят. Лотуса символизира трите етапа, през които кандидата трябва да премине в духовно отношение: невежество, аспирация(стремеж към; домогване) и просветление. То представя духовното израстване от ниското ниво на осъзнатост до висшето ниво на съзнаване.

Венчелистчетата на лотуса, описвани с биджа мантра или семената на звука в Санскритската азбука, представят различна проява на психичната енергия свързана с чакрите или броя на надите (психичните канали) водещи към и от всяка една чакра.

от „Asana Pranayama Mudra Bandha” Swami Satyananda Saraswati
7.Сахасрара

6. Аджна

5. Вишутхи

4. Анахата

3. Манипура

2. Свадхищана

1. Муладхара

Муладхара чакра – Муладхара чакра е позиционирана при перинеума в мъжкото тяло и при шийката на матката в женското. Думата мул означава  корен, а адхара място. За това и е известна като коренна чакра, коренен център. Символизира се с червен лотус с четири венчелистчета. В центъра има жълт квадрат, земния елемент, в който има червен триъгълник с върха надолу, символа на креативната енергия. Муладхара е мястото, където тръгва първичната енергия в човек  кундалини, която се представя като змия навита в кълбо, спяща в основата на гръбнака. Муладхара чакра е източника на всички енергии в човечеството и света като цяло –  сексуална, емоционална, ментална, психическа и духовна. Проявява се чрез надбъбречната жлеза, управлява функциите на бъбреците и гръбначния стълб. Това е чакрата на нашето оцеляване, прагматична и свръх реалистична. Тя насочва енергията на човешката воля. Там обитава чувството за самосъхранение, за собственост и материализъм. Чрез нея усещаме страх или гняв.
Тази основна чакра управлява производството на адреналин, свързано с реакциите ни за „борба или бягство”. Запушването на тази чакра е признак, че човек се срамува и се смята за незаслужаващ, не може да разпознае своите функции.

Основният аспект на тази чакра е невинността.
Невинността е качество, благодарение на което изпитваме чиста, детска радост, неограничена от предразсъдъци и обусловености. Тя ни дава достойнство, равновесие и усет за посока и цел в живота. Тя не е нищо друго освен простота, чистота и радост. Тя е вътрешната мъдрост, която неизменно съпътства малките деца и която при възрастните често бива забулена от облаците на съвременния живот. Въпреки всичко, това качество е вечно и не може да бъде разрушено.

Основни функции на първата чакра: оцеляване, сила, утвърждаване на жизнената енергия, прочистване.
Свързани органи: дебело черво и ректум.
Свързани жлези: надбъбречната жлеза.

Свадхищана  чакра – Разположена на гръбначния стълб, приблизително два пръста над Муладхара чакра. Буквалния превод на свадхищана е  жилище. Изобразява се с пурпурен лотус със шест венчелистчета. В средата му има бял полумесец, янтра на апас таатва, водния елемент. Свадхищана чакра се свързва с нуждата от удоволствия и сигурност. Асоциира се с езика и гениталните органи. Тази чакра ръководи отношението ни към другите, половия живот и възпроизвеждането и потока на сексуалната енергия. 
Тук се натрупва сексуалната енергия, както чувствата на страх и гняв, свързани с пола на индивида. Тази чакра управлява физическата и емоционалната страна на съзидателността и сексуалността. От нея идва творческата ни енергия и отношението ни към греха и вината. От тук се управляват отношенията ни при интимни и творчески връзки.

По време на медитация, когато извикаме оранжевият цвят в съзнанието си успяваме да посрещнем собствения си страх от липсата на съзидателност и продуктивност. Трябва да си представим, че този цвят се разлива из половата ни система, така ще успеем да се уравновесим и да пречистим усещането за конфликтност, объркване и безпокойство. В по – дълбок смисъл Свадхищана чакра е хранилещите на индивидуалното и колективното подсъзнание, мястото където се пазят всички самскари – минали емоционални впечатления, които се съхраняват в подсъзнанието под формата на архетипи. Тя е центъра на човешките най – примитивни инстинкти. Пречиствайки втора чакра изкарваме животинската природа от нас. Втората чакра е центърът на творчеството и на чистото познание. Тя ни свързва с вътрешния извор на вдъхновение и ни позволява да усетим красотата около нас. Чистото познание, което тя ни дава, не идва от ума. То е директно усещане на реалността. Това е чакрата на чистото, добро внимание и силата на концентрацията. На физическо ниво тя се грижи за черния дроб, за бъбреците и за долната част на стомаха. Когато ние мислим прекалено много, този център се изтощава енергийно и излиза от равновесие. Тогава развиваме болести като диабет и левкемия.

Основни функции на втората чакра: творчество, създаване на потомство, сексуална функция, повишава­не на жизнения тонус.
Свързани органи: дебело черво, пикочен мехур, бъбре­ците и половите органи.
Свързани жлези: половите жлези.
Основен съответстващ нервен център: простатният сплит (при мъжете), утеровагиналният сплит (при жените).

Манипура чакра – разположена на гръбнака над пъпа. Думата мани означава скъпоценност/съкровище, а пура град. От там и Манипура се превежда като града на съкровищата. Нарича се така, защото е огнения център, блестящ и преливащ от жизненост и енергия. Тази чакра се изобразява с ярък жълт лотус със шест венчелистчета. В лотуса се намира огнено червен триъгълник, янтрата на агни таатва, огнения елемнт.

Манипура е центъра на самоизтъкването, силата и надмощието. Асоциита се със зрението и ходилата, с амбицията, волята и способността за управление. В негативен смисъл това може да бъде изразено с деспотизъм и с принизяване на останалите с цел да получим лична облага. Тя е центърът на емоционалната чувствителност, личната власт, чувствителността и егото. Трябва да балансираме егото си, защото то е голяма пречка към нашия растеж. То е свързано със страха ни да не би да загубим нещо или някого до себе си. Така възниква нуждата да манипулираме и да контролираме хората около нас. Когато изпитваме привързаност или загриженост ние изчерпваме енергията от тази чакра. Там се намира нашият емоционален живот. Затова, когато искаме емоционално да се дистанцираме, де се предпазим от някоя ситуация, ние неволно кръстосваме ръце пред гърдите си, така предпазваме слънчевия си сплит.

Слънчевия сплит се свързва предимно със процеса на храносмилане и метаболизма. Управлява функционирането на стомашните жлези, панкреаса, жлъчния мехур и останалите органи, които произвеждат ензими, киселини и сокове, необходими за процеса на храносмилане и усвояване на хранителните вещества.

Надбъбречните жлези също се свързват с Манипура. Те отделят адреналин в кръвта по време на спешни/ опасни ситуации. Това води до увеличаване на физиологичния процес при който ума и вниманието се изостря, сърдечния ритъм се повишава и  дишането учестява, в следствие на което тялото е подготвено за по – интензивно ниво на активост от нормалното наречено fight or flight reaction – бий или бягай реакция. Страдащите от  депресия, проблеми с храносмилането, диабет и стомашно разстройство, трябва да се концентрират върху Манипура чакра и опитат да усетят енергията преминаваща през този център.

Основни функции на третата чакра: воля, индивиду­ална сила, храносмилане и усвояване на хранителните вещества.
Свързани органи: черен дроб, далак, стомахът и тънките черва.
Свързани жлези: панкреасът.
Основен съответстващ нервен център: слънчевият сплит.

Анахата чакра – Анахата чакра е позиционирана върху гръбнака, зад гръднаха кост на ниво със сърцето. Думата анахата буквално означава неударен. Всички звуци във вселената са в резултат на удар между два обекта, който образуват вибрация или звукови вълни. Първичния звук, който се издава отвъд този материален свят  е източника на всички звуци и познат като анахад нада – неударения звук. Сърдечния център е мястото, където този звук се проявява. Това се възприема от йогите като вътрешна, нестихваща вибрация – звукът на вселената.

Тази чакра се изобразява със син лотус с дванадесет венчелистчета. В средата на лотуса е разположен шестоъгълник, формиран от два преплетени триъгълника. Това е янтрата на вайя таатва, въздушния елемент. Анахата чакра е центъра свързан с усещането за допир (чувствителността), с ръцете (взимаши и даваши), емоционалността, като се започне от ревността до безусловната любов. Докато този център е отворен, човек е толерантен и сбособен да приема и обича всички човешки същества такива, каквито са.

На физическо ниво Анахата се свързва със сърцето, белите дробове, кръвоносната и дихателната система. Ако тя бъде сериозно блокирана, можем да развием астма или различни сърдечни заболявания. Именно от сърцето идват обичта и състраданието. Това е чакрата, която ни дава и чувство за отговорност и чистота в отношението ни към другите. Централната сърдечната чакра ни дава сигурност и увереност. Всички наши притеснения, съмнения и страхове биват премахнати, когато сърдечната чакра е напълно озарена от Кундалини.

Основни функции на четвъртата чакра: любов; със­традание; имунитет; сърдечна дейност, функциите на белия дроб и бронхите.
Свързани органи: сърцето и белите дробове.
Свързани жлези: тимусът.
Основен съответстващ нервен център: сърдечният сплит.

Аджна чакра – тя упозиционирана зад междувеждието, на върха на гръбнака. Този център е известен с различни имена:  трето око; джнана чакшу – окото на мъдростта; тривени – сливане на трите реки; гуру чакра и Окото на Шива. Думата аджна означава заповед, повеля.

Аджна чакра се изобразява чрез сребърен лотус с две венчелистчета, които представляват слънцето и луната или пингала, положителната сила и ида, негативната сила. Тези два енергийни канала (пранични канала), които са отговорни за изживяването на дуалистичността се събират в този център с шушумна, главния енергиен канал(духовната сила). Елементът на тази чакра е умът, съзнанието. Това е центъра, в който се развиват мъдростта и интуицията. Когато Аджна е събудена умът става стабилен и силен, придубива се пълен контрол сърху праната (живителната сила).

Аджна чакра е свързана със епифизната жлеза, която в повечето случаи е  почти атрофирала у възрастния човек.  На психично ниво, този център е моста между умственото и психично измерение. Мисълта е много фина форма на енергия. Когато Аджна чакра е отворена е възможно да изпращаш и получаваш мисли от този център. Тя е като психична врата за по – дълбока осъзнатост.

Човешкият ум е разделен на его (аханкара ) и суперего (манас) . Те са връхните точки на левият и десният канал от нашата фина система които се пресичат  в Аджна Чакра. 

Всичко което преминава в лявата страна – спомени , обусловености , всичко минало, се натрупва в суперегото в дясната страна на мозъка . Както егото така и суперегото е сляпа улица и затова прекомерната активност на лявата страна го издува като балон. Причините затова могат да бъдат силноемоционален темперамент , желанието да навредиш на себеси , робуването на навици и т.н .

Супрегото е в областа на подсъзнанието , където се складира целият минал опит и знания .

Егото (Аханкара) е в лявата страна на мозъка и е балонът , в който се издигат парите на дейноста на дясната страна.  В процеса на работа , мислене , планирана , загуба на самообладание , ние изгаряме енергия и отделящата се топлина създава изпарения като в комин на пещ. Но вместо да се разнесат в атмосферата , тези изпарения само издуват балона на егото. Поради това още в ранна възраст фонтанелата се калцира и втвърдява и ние започваме да развиваме нашата обособена самоличности своята концепция за “Аз”. Егото обвива сърцето (там където е нашият дух), ние загубваме образа на Духа и се идентифицираме само с този когото наричаме “Аз” .

За да раздуем балона на егото в пропорция с останалият инструмент , трябва да го прободем с иглата на хумора. Наблюдаваики като свидетел егото вие започвате да забелязвате изтънчените му номера и манипулации и тогава това става шега. Ние не можем да се борим с егото това е в противоречие с нас самите. Единственото което можем да направим е да намалим обема му с нашият смях. Тогава вече сърцето може да разкъса примката си.

Стимулирането на Аджна чакра развива възможностите на ума като интелект, памет и концентрация.

На физическо ниво,то координира дейността на хипофизната жлеза и малкия мозък.Хипофизата има жизнена роля в организма, така че заедно с хипоталамуса действат като главна система на другите ендокринни жлези.
Затова че, Аджна чакра има жизнена роля, не само в духовното събуждане на човека, но и в химията на тялото.

Вишудхи чакра – позиционирана в задната част на врата, зад гърлото е центъра на пречистване. Думата вишудхи означава пречистване и представката ви подсилва това качество. Изобразява се с виолетов лотус с шеснадесет венчелистчета. В центъра на лотуса е разположен бял кръг, янтрата акаша татва, елемента етер. Животното свързано с чакрата е белия слон. Правилното разбиране и дискриминацията се развиват във Вишудхи чакра. Тук дуализма в живота е приет, позволявайки на нещата в живота да се случват така, както трябва да бъде. Вишудхи, е и  чакрата на дипломацията, на общуването с другите и на чувството за необвързаност. За да се отвори тази чакра  трябва да се освободим от чувството за вина. Тенденциите да доминираме другите и да се чувстваме доминирани от някого, комплексите за малоценност изчезват, когато този център бъде захранен отворен. Това е чакрата, която ни помага да чувстваме връзката си с остналите хора, с цялата Вселена, да усещаме, че сме частица от цялото, а не изолирани субекти. Вишудхи въплъщава тези качества, които управляват нашата комуникация с другите. От тук се регулира нашият импулс да казваме истината такава, каквато е, но без да нараняваме другите. Добре известно е, че онова, което ние виждаме в другите, е отражение на самите нас. Винаги, когато искаме да разкритикуваме и осъдим друг човек, трябва да се позамислим, защото всъщност това, което порицаваме е качеството, което не харесваме у себе си. По време на медитация чрез този център се освобождаваме от лошите чувства, които изпитваме към другите. Затрудненията в чакрата на гърлото се причинява и от страх да кажем своята истина. Стремежът ни да се харесаме на другите и жертването на собствените ни виждания довежда до неудовлетворение в общуването.

Във физически план Вишудхи управлява очите, гласните струни, зоната на ларингса, щитовидната и паращитовидните злежи. Управлява работата на белите дробове, бронхиалния апарат и метаболизма.
Основни функции на петата чакра: висше творчество и общуване.
Свързани органи: гласните струни.
Свързани жлези: тироидната жлеза.
Основен съответстващ нервен център: ларингалният сплит.

Сахасрара чакра – позиционирана на върха на главата, центъра на висшето съзнание. Думата сахасрара означава шиляда. Сахасрара се визуализира като блестящ лотус с хиляда венчелистчета, съдържащи педесетте букви на Санскритската азбука. В центъра на лотуса се намира блестящия джотирлинга, центъра на светлината, символ на чистото съзнание. В мистичното мислене Сахасрара е мястото на обединение на Шива (съзнанието) и Шакти(енергията,силата), сливане на съзнанието с материята и енергията, индивидуалния Аз с висшия Аз.

Сахасрара чакра символизира откъсването от илюзията,основен елемент в постигането на върховната истина, че всичко е едно и Едно е всичко.
Достигайки нивото на Сахасрара,човекът приема съзнанието на Безкрайността.Физическата функция е духовно отваряне към сътворяващата сила на Вселената.

Проявява се като епифизата, управлява дейността на горната част на мозъка и дясното око. В тази седма чакра се намират съответствията на останалите чакри.  Погледнато от най-горната чакра, гневът отстъпва на разбирането, омразата на любовта. От тази гледна точка тъмните емоции като страх, потиснатост и омраза унищожават енергията ни, което ни води до болести.

Основни функции на седмата чакра: космическо съз­нание.
Свързани органи: мозъкът.
Свързани жлези: епифизата.
Основен съответстващ нервен център: кавернозни­ят сплит.