“Ишвара Пранидхана”

Ишвара Пранидхана е последната нияма (нашият личен вътрешен кодекс) от сутрите на Патанджали. Някои тълкуватели на сутрите дори стигат до там да твърдят че разбирането и овладяването на тази последна нияма съдържа в себе си останалите и няма нужда да практикувате предходните – те са естествено продължение на Ишвара Пранидхана.

Термина „Ишвара Пранидхана“ е съставен от две думи: Ишвара, което се превежда като „Върховно същество“, „Бог“, „Брахман“, Реалност“, „Истинско Аз“, „ Божествената искра на живота“… и Пранидхана – в превод отдаване, почитане. Счита се че предавайки Егото на Върховното със смирение, можем да постигнем характера на Божественото.

Това е духовен акт на пълно отдаване на себе си, на божественото без обвързване с резултата и целта. Може да я разтълкуваме и за себе си, като „Отваряне към това което е“! И вместо да се борим постоянно, ние оставяме живота да се разгръща пред нас. Дълбока вяра в нас самите, в най-дълбокото ни Аз, в нашата интуици, и да изразим себе си с всичките си съвършенства и несъвършенства.

В повечето коментари и преводи тази Нияма означава да се „предадем“, „отдадем“ на това върховно същество или Висш Аз, което от своя страна означава дълбока и непоколебима връзка с Вселената, така че всяко наше действие да бъде в почит на тази висша сила. „Бог“ е специфична дума за приемане и има много хора, които намират за неудобно дори обсъждането на концепцията за Бог. Важно е да отбележим че йога по никакъв начин не натрапва концепцията за Бог, но както е видно и сте забелязали в класовете по йога говорим за основна идея, че нещо много по-голямо, по-дълбоко и чисто съществува различно от нас самите. Това „нещо“ не може да бъде облечено във форма, образ и да води към определена асоциация. В общ поглед Свами Сатчинанада изтъква, че „Ишвара Пранидхана“ означава да предлагаме нашите действия на „божественото“. В Упанишадите думата Ишвара означава „ състояние на колективно съзнание“, и всъщност под концепцията за Бог се разбира колективното съзнание, Вселена, природа и следователно представлява всички нас заедно.

Как да приложим „Ишвара Пранидхана“ в живота си?

На пръв поглед това е голямо предизвикателство, защото нашето Его моментално ще отхвърли „предаване“, „отдаване на себе си“, склонно е винаги да контролира всяко действие и съответно резултатите от него. Но всъщност това е и един най-лесните пътища – ние просто се пускаме, разхлабваме, освобождаваме от оковите на предразсъдъците, освобождаваме се от плодовете на труда ни.

Как да приложем „Ишвара Пранидхана“ практикувайки асани?

Това Ви го напомням периодично и на самите практики. Отдаването, пускането в практиката с асани не е признак на слабост, а може би най-силното нещо което можем да направим за себе си. Ако прескачаме точката на удосилие и редовно надскачаме себе си, то практиката вече не служи на тялото и ума ни, а на Егото. Спазвайки и „Ахимса“- ненасилие, ненавреждане и „Саття“ – истинност и към себе си показва огромно разбиране за себе си, уважение към тялото и ще позволи непрекъснатост на практиката ни цял живот. Отдайте се на асаната, защото практиката всъщност е намиране на комфорт в дискомфорта, научаваме своите граници, но и научаваме своята сила да се справим в трудни ситуации. Отдавайте цялата своя практика на Ишвара, и така практиката ще бъде още повече за нас самите, за тялото и духа ни, а не за подхранване капаните на Егото.

Практикуването на Ишвара Пранидхана извън йога асаните, неминуемо води до необвързаност, концепцията за „освобождаване от плодовете на своя труд“. Отпада цялото безпокойство от рода на „Справям ли се добре“, „Харесват ли ме“, „Ще успея ли“. Отпада цялото безпокойство за неща върху които нямаме контрол. Всяко прекалено обвързване с резултата неминуемо води до страдание. Практиката на предаване тук изисква от нас да признаем, че можем да направим всичко възможно във всяка ситуация, но всъщност не можем да направим нещо повече от това; осъзнаването на това по същество ни позволява да се ангажираме напълно и да присъстваме в това, което правим, като внасяме цялата си енергия в този момент и го изживяваме напълно само за какво Е!

„ Тревогата не изпразва утре от мъката си, тя изпразва днес от силата си“ – Кори Тен Бум