Пуруша – истинската личност във Вас

Пуруша е концепция в индийската философия, отнасяща се до Космическото Аз, Космическото съзнание или Универсалния принцип. Тази концепция възниква през ведическата ера, когато се отнася за космически човек, който е принесен в жертва от боговете за да създаде целия живот.

Както индийската философска школа на Самкхя , така и йогийската философия определят пуруша като мъжка сила, която е противоположна на женската сила, пракрити (първична творческа енергия). Пуруша се отнася до духа, а пракрити се отнася до материята. И двете школи обаче вярват, че осъзнаването на пуруша е част от пътя към мокша (духовно освобождение).

Класическата йога е дуалистична философия, при която Вселената се представя като комбинация от възприемаема материална реалност (пракрити) и невъзприемаеми, нематериални закони и принципи на природата (пуруша). Пракрити е всичко което се е променило, може да се промени и е подчинено на причина и следствие. Пуруша е неизменният и безпричинен универсален принцип.

В йога пуруша също така се асоциира с истинския Аз – реализацията на който е цел на йога практиката, както е дефинирано в „Йога сутрите на Патанджали“. Това е и крайната цел.

В Упанишадите концепцията за пуруша еволюира, за да обозначи абстрактна същност на Аза и Духа, както и вечния, неразрушим, всепроникващ универсален принцип. Въпреки че в различните школи на индуизма съществуват различни възгледи относно дефиницията, обхвата и природата на пуруша, много от тях са съгласни, че това е което свързва всичко и всички.

Философията на Санкхя ни учи, че Вселената е родена от съюза на Пракрити и Пуруша . Пракрити тук се отнася до основния космически материал, който е коренът на всички същества, а Пуруша до духа или съзнателната енергия, която управлява живота и реалността. Космическата същност, Пуруша, съществува отвъд сферите на времето и пространството и се комбинира с Пракрити, за да образува този свят на творението. И двете тези вечни неразрушими реалности се обединяват, за да образуват материята, която възприемаме.

Пракрити се развива в отговор на Пуруша и вътрешните й елементи се променят допълнително, което води до образуването на Панча Маха Бхута или Петте велики елемента. Физическата вселена, с която познаваме, се състои предимно от Панча Маха Бхута , а именно Акаша (Етер или Пространство), Ваю (Въздух), Агни (Огън), Джала (Вода) и Притхви (Земя).

Сложността на нашето истинско съществуване 

Ако внимателно разгледате живота си може лесно да забележите, че нашето човешко съществуване е сложно, многостранно, с множество финни връзки както в нас, така и около нас, простиращи се широко във времето и пространството.

Прекарваме по-голямата част от времето си, опитвайки се да се справим с объркващите предизвикателства в живота си по отношение на здравето, работата, взаимоотношенията, творчеството или духовността, както и нашето взаимодействие с различни среди и променящи се социални обстоятелства. Новата информационна технология добавя още повече изисквания и очаквания, които оказват натиск и стрес върху нашата нервна система. Понякога се проваляме и се оказваме в болест, страдание, конфликт или илюзия. Някои хора губят контрол над живота си и попадат под господството на други.

Ние не сме просто хомогенни същества, а мрежа от сили и действия достигащи в крайна сметка до цялата вселена. Помислете само за нашето човешко тяло с неговия набор от сетивни органи, двигателни органи, вътрешни органи, физиологични системи, тъкани и течности, простиращи се до милиарди клетки. Тялото има своя собствена органична природа, уникален енергиен модел и сложни биологични нужди като храна, напитки, упражнения, сигурност и репродукция.

Тялото образува собствена общност, царство или свят, както ясно показва микроскопският анализ. Повечето от нашите телесни функции се осъществяват от техните собствени импулси, независимо дали го осъзнаваме, дишане, храносмилане или отстраняване на отпадните продукти. Нашето самосъзнание съществува главно на повърхността и периферията на тялото чрез нашата кожа, сетивни органи и двигателни органи. Това, което се случва вътре в тялото, ние знаем само от неговите последствия, а не от пряко познание.

Ние като индивиди имаме ограничен контрол върху тялото си и трябва да работим внимателно, за да го поддържаме. Често тялото функционира против нашите желания или ние действаме по такъв начин, че да увредим тялото, злоупотребявайки с него за лично удоволствие.

Трудно е наистина да се каже, че сме тялото, въпреки че нашата представа за себе си обикновено е нашето телесно аз, сякаш сме тялото. Факт е, че тялото прилича на непознат континент и повечето му функции са извън нашия пряк контрол, макар и под наше косвено влияние. 

Нашият умствен свят

По подобен начин нашите умове образуват сложна енергийна мрежа с взаимосвързани функции, протичащи бързо от момент на момент. Нашите умове са свързани с тялото и неговите многобройни процеси, но също така имат свои собствени дейности, които ни отвеждат далеч отвъд нашите физически обстоятелства. Нашите умове могат да съзерцават историята, да си представят бъдещето, да изследват космоса или да си представят нещо божествено, безкрайно или вечно – далеч отвъд нашето лично физическо съществуване.

Нашите умове имат различни функции като усещане, емоция, разум, памет, въображение, мотивация и интуиция, обхващащи състоянията на будност, сън и дълбок сън. Много от тези умствени функции се появяват на подсъзнателно ниво, като реакциите на нашите емоции или цялото ни състояние на сън. Ние не контролираме нашите умове, които функционират автоматично и хаотично, дори срещу нашите интереси, според различни импулси, страхове и желания, които не разбираме напълно.

Умът формира своя собствена общност, сфера или свят, подобно на тялото. Умът е сложно творение от различни конкуриращи се сили и тенденции, много по-сложни от най-сложния компютър. Ние често променяме мнението си, макар и рядко по собствено съзнателно намерение. Нашите умове ни принуждават да действаме или реагираме по начини, които се оказват пагубни за нас в дългосрочен план. Други хора могат да влияят или контролират умовете ни, както е в случая с рекламата или дори политиката.

Истинската личност: Съзнанието отвъд тялото и ума – Пуруша

Кой стои зад тази огромна сложност на тялото и ума? Има ли изобщо истински човек?

Човешката личност, както ни учи настоящата биология е само отражение на химическата активност на мозъка, без по-високо съзнание или независима преценка? Някои учени смятат, че ние хората, би било по-добре да бъдем управлявани или заменени от изкуствен интелект, който е свободен от емоционалния хаос на ума ни и биологичните принуди на тялото. Науката вече се опитва да ни убеди в това.

И все пак ние признаваме съществуването на човек зад тялото и ума, надарен с човешки права, достойнство и собствена ценност. Нашите правни, политически и религиозни системи отразяват това, заедно с техните системи от права, задължения и отговорности. Тази идея за истински човек предполага нещо повече от химия или мозъчни вълни, нещо в нас, което е единно, непрекъснато и отговорно за това, което е.

Зад ума има по-дълбоко Аз, съзнание и същество, но ние рядко го осъзнаваме директно, тъй като сме уловени във външния ум и неговите външно мотивирани дейности през тялото.

Йога говори за Пуруша , което буквално означава „Личност” – независимо осъзнаване зад тялото и ума, които са негови инструменти в естествения свят, който се нарича царството на Пракрити . Реализирането на Пуруша, наричано още Аз или Атман , е целта на традиционната йога в йога сутрите , както и на Веданта като цяло. Той, Пуруша е истинският Аз, който трябва да се стремим да разберем.

Вашето тяло е вашият външен инструмент за действие в материалния свят, подобно на вашия автомобил. Вашият ум е вашият вътрешен инструмент за памет и изразяване, като вашия компютър. Но вие сте „реалният човек“ който има силата да ръководи и управлява тези инструменти, ако наистина разбирате себе си. Целта на йога практиката както се преподава в йога сутрите е да ни отдели от тялото и ума, надхвърляйки техните принуди и ограничения. Това се случва, когато се научим да надхвърляме тялото и ума чрез медитация и самадхи.

Изисквания на истинският човек в нас

Да, вие трябва да бъдете свой собствен човек, да имате свои собствени възгледи и да сте овластени да оформяте собствената си съдба. Но този истински човек не е егото, основано на телесни принуди, умствени условия или влияния на околната среда. То също не е социално обусловен субект. Това е вашето по-дълбоко ядро ​​осъзнаване зад събуждането, съня и дълбокия сън, Пуруша вътре.

Бъдете това, което сте наистина. Бъдете истински човек, безсмъртният Пуруша, вашето вътрешно същество и Себесъзнание. Да бъдеш истинското си Аз не е само въпрос на това да носиш дрехите които харесваш, да имаш работата която искаш, или идеалния партньор, колкото и желателни да са те. Изисква да си възвърнете своята вътрешна цялост като чисто съзнание, господар на тялото и ума, които са само вашите инструменти за изразяване, но не и вашата истинска природа. Това вътрешно осъзнаване на Пуруша ви отвежда отвъд времето, пространството и кармата, раждането и смъртта, към трайното блаженство или Ананда. Това е целта на йога, веданта и аюрведа.

Да, моля, отстоявайте себе си, срещу целия свят ако е необходимо. Но утвърдете истинското си Аз, което е чисто осъзнаване отвъд всички физически и умствени принуди и условия, а не просто егото, емоцията или интелектуалните мнения. За това трябва да познавате истинското си Аз, и пътят е Йога, медитация и себеизследване.

По материали от:

https://www.vedanet.com/the-purusha-the-real-person-within-you/

https://www.yogapedia.com/definition/5336/purusha