Карма – ДНК-то на нашата душа

Dr David Frawley (Pandit Vamadeva Shastri)

Карма означава действие, и е ведически термин за обяснение на еволюцията на прераждащата се душа от живот в живот. Карма се описва като ефект от нашите индивидуални действия, простиращи се от минали животи до настоящи и бъдещи животи. Често се смята за сила на решителност като съдба или предопределеност. Често казваме че кармата на човека го настига, „каквото се върти, става“ или „каквото посееш, това ще пожънеш“, което показва този неизбежен резултат от това което сме направили.

И все пак, ако погледнем по-дълбоко, виждаме, че кармата отразява факта, че ние създаваме собствената си реалност. Ние моделираме себе си и нашата среда според всичко което правим в живота. Следователно кармата означав, че ние сме универсални творци, а не просто безпомощни продукти на външни сили. Кармата е основният процес на „самосъздаващата се вселена“. Това показва че Вселената се създава според собственото ни вътрешно намерение. Чрез силата на кармата ние сме самосъздаващи се същества в самосъздаващо се съществуване. Дори природните сили, като времето или гравитацията, които изглеждат извън нашия контрол, са проявления на една интелигентна реалност в която ние сме активни участници. Кармата обаче не е под контрола на егото или ума, а е действие на нашата вътрешна същност.

Еволюцията на съзнанието

Съвременната наука признава еволюцията на формата, отбелязвайки как телата на различни животни се адаптират с течение на времето ставайки по-сложни и усъвършенствани през следващите поколения. Това очертава физическа или телесна еволюция от растения и животни до човешки същества. От времето на Дарвин науката е навлязла в големи дълбочини, опитвайки се да обясни това движение на телесната еволюция от гледна точка на външните фактори на естествения подбор, оцеляването на най-силните и адаптирането към променящата се среда, сякаш това е процес възникнал от само себе си по естествена необходимост.

Днешната наука подчертава генетиката като основен механизъм зад този еволюционен процес. Той е открил основен „генетичен код“ зад огромното разнообразие на живота, свързващ всички същества заедно в еволюционния процес. Този прекрасен генетичен код е по-прост, по-кратък и все пак по-мощен от всеки код или база данни, които човешкият ум може да измисли. Така че трябва също да се запитаме: Може ли такъв физически информационен код да съществува без каквато и да е трайна интелигентност зад него?

И все пак научното описание на еволюцията оставя всякаква жизнена сила или съзнание извън картината, освен като страничен продукт на телесни процеси. Сякаш следваме следите на животно и предлагаме еволюция на следите без да предполагаме, че някое същество прави следите, сякаш една следа по някакъв начин успява да еволюира в следващата!

Можем да противопоставим това на възгледа на йога, науката за съзнанието възникнала в Индия, която признава еволюция както на съзнанието, така и на формата. Йога нито отрича еволюцията за да оправдае религиозен възглед за сътворението, нито свежда еволюцията до сляпа игра на материалните сили. Йога учи, че формата не може да се развие без съзнание. Вътрешното съзнание води до еволюционни промени във формата, а не самата форма, която не е нищо повече от черупка. Съществата които наблюдаваме в живота, са резултат от вътрешно съзнание, което развива своето себеизразяване чрез голямото движение на времето.

Кармата и прераждането са средствата за тази еволюция на съзнанието, неговият основен начин на действие. Само прероден интелект може да еволюира в осъзнаване. В противен случай интелектът би умрял с тялото.

Ведическата астрология и нашият кармичен код

Прераждащата се душа е нашето „кармично същество“ за разлика от нашата човешка личност, която е само нейна маска. Душата, наречена Дживатман на санскрит, пренася нашите кармични склонности, наречени самскари, от едно тяло в друго.

Нашата карма, можем да кажем е ДНК на нашата прераждаща се душа. Точно както тялото има свой специфичен генетичен код, прераждащата се душа има свой специфичен „кармичен код“. Кармичният код на душата се основава на моделите на живот, които е създала, навиците, склонностите, влиянията и желанията, които е задействала през много раждания. Тези кармични тенденции или самскари като семена узряват в почвата на нашия живот, пускат корени и поникват според обстоятелствата. Енергията на нашата душа се филтрира през нашите кармични потенциали, които създават модела на живота ни до подсъзнателно и инстинктивно ниво.

За еволюцията на нашия вид и за нашето собствено израстване в съзнанието трябва да вземем предвид както генетичния, така и кармичния код. Не можем да разберем себе си само чрез генетиката, която е само кодът на тялото; трябва да вземем предвид и кармичния код, кода на ума и сърцето. Обърнете внимание как две деца в едно и също семейство могат да споделят един и същ генетичен модел, образование и среда и въпреки това могат да имат много различни животи, характери и духовни интереси. Това се дължи на техните различни кармични кодове.

За щастие, има начин, по който можем да видим нашия кармичен код толкова ясно, колкото нашия генетичен код. Ведическата астрология, която се нарича Джйотиш или науката за светлината (Джоти), ни помага да разберем законите както на времето, така и на кармата . Ведическата астрологична рождена карта е най-добрият индикатор за нашия кармичен код. Моделът на рождената карта е като „ДНК на душата зад настоящото физическо въплъщение“. Позициите на планетите в рождената карта – не само по отношение на дванадесетте знака на зодиака, но по-важно по отношение на накшатрите или двадесет и седемте имения на Луната – предоставят богатство от знания, чрез които можем да разчетем нашия кармичен код подробно.

Ведическата астрологична карта е може би най-важният документ, който имаме в живота и по-важен от нашия генетичен код. И все пак, подобно на нашата ДНК, това е код, написан на езика на природата и трябва да бъде дешифриран от обучен изследовател, за да осмисли неговите индикации. Чрез ведическата астрологична карта можем да разберем по-голямата цел на нашия живот, нашите уязвимости и нашите скрити силни страни, които ни помагат да изпълним истинския си кармичен потенциал.

В допълнение към показването на нашия кармичен код, ведическата астрология може да начертае разгръщането му през целия ни живот, използвайки своята система от планетарни периоди, годишни карти и транзити. Чрез използването на планетарни скъпоценни камъни, мантри, янтри и медитация върху планетарни божества, ведическата астрология също ни предоставя много методи за оптимизиране на нашата карма и ни отвежда отвъд ограниченията на нашия кармичен код.

Задължително е всеки един от нас да е наясно с кармичния си код и да се научи как да разкрива оптималния му потенциал. Ведическата астрология е може би най-добрият инструмент в това отношение. Това не означава, че рождената карта ще отговори на всички наши въпроси. Все още трябва да действаме, но това може да ни покаже как да действаме по най-добрия възможен начин. В тази връзка рождената карта е нашият кармичен пътеводител в живота.

За да променим себе си, не е достатъчно да променим генетичния код. Трябва да се научим как да променяме своя кармичен код. Въпреки това, да променим нашия кармичен код не е много по-лесно отколкото да променим нашата генетика! Това изисква да променим начина, по който живеем, дишаме, виждаме и мислим, като йога и други ведически науки ни учат.

Нашата колективна кармична криза

Нашата настояща планетарна криза, нашата криза в съзнанието, също е „колективна кармична криза“. Ние задвижваме дългосрочни негативни кармични последици от нашата цивилизация, която не е в хармония с живота. Такива мощни колективни карми могат да доведат до дълбоки смущения в света на природата, включително промени на геоложки и климатични нива, които могат да надхвърлят това, което нашият вид може да контролира. Предстоящият век изглежда като ера на кармично коригиране на опустошението, което вече е нанесено от сегашната ни духовно незряла цивилизация. Нуждаем се от мъдростта, за да ни преведе през този предстоящ огън на колективен опит и да помогне за минимизиране на потенциалното му унищожение, тъй като природата отново изисква душата в нас да излезе на преден план. Тъй като това беше написано първоначално преди петнадесет години, изминалата наскоро пандемия показва нашите кармични предизвикателства.

Проблемът е, че нашата култура не вярва в кармата. Ние не преподаваме закона на кармата в нашите училища и дори много от нашите религии не го познават. Мнозина, които говорят за закона на кармата също го нарушават. Смятаме че ако направим пари или станем известни сме постигнали целта на живота, независимо от кармите, които сме задействали за себе си или за нашия свят.

Нашата индивидуална душа е кармичен център на съзнанието, пред който рано или късно трябва да се изправим. Когато умрем единственото нещо което отива с душата ни е нейната карма. Телесният аз не продължава, но душата – чувствителното ядро ​​на осъзнаването в нас, което ни позволява да чувстваме щастие или скръб – продължава докъдето води нейната карма, която в крайна сметка трябва да преживеем.

Истински просветеният или Себереализираният индивид носи висши сили на Земята от силата на освободеното съзнание. Ето как индивидуалното просветление може да повдигне целия свят, дори и без никакви явни външни действия. Такова индивидуално просветление обаче не е просветлението на отделното аз, което е противоречие в термините, а това на душата, нашето универсално същество, което по своята същност е едно с всички. Това не се случва чрез отричане или игнориране на кармата, а чрез достигане на ниво на действие, което вече не е външно или ограничено от времето.

Въпреки че малко от нас могат да достигнат състоянието на върховно просветление, ние можем да внесем аспекти на просветлението в ежедневието си. Можем да внесем единно съзнание в нашата среда, установявайки нашата връзка с всички аспекти на съзнателната вселена от поздрава към Слънцето сутрин до помненето на звездите през нощта. Ние трябва да отговорим на еволюционното послание на нашата карма, което е да поемем отговорност за нашия свят и да гледаме на всички създания като на нашето собствено Аз.

Дейвид Фроли

Карма – основни закони

 • Кармата е началото на Сътворението
 • Кармата оформя съдбата ни
 • Кармата не може да бъде прескочена
 • Кармата винаги има категоричен резултат
 • Кармата е път към Мокша (Освобождение)
 • Кармата е практическо познание
 • Кармата се прилага при всички еднакво
 • Кармата дава съответният резултат въз основа на ситуации
 •  Кармата може да бъде повлияна от ума
 • Кармата може да бъде подсилена от Любов, Преданност, Състрадание, Медитация, Творчество
 • Бог не може да се намеси в кармата