Как йога работи – през погледа на Невронауката!

Ако практикувате йога, вероятно сте изпитали физическите, умствени и емоционални ползи, които тя ни носи. Но замисляли ли сте се защо практикуването на йога ни кара да се чувстваме толкова добре? Съвременните изследвания в областта на невронауката ни показват точно какво се случва в мозъка, когато практикуваме йога и практики за осъзнатост и концентрация, и откритията са очарователни!

Неврологията ни позволява да видим активността в мозъка в различни медитативни или емоционални състояния.

Йога е древна практика, а неврологията е сравнително нова научна област. Какъв ефект има раждането на невронауката върху начина по който разбираме йога?

Появата на нови технологии в неврологията, като fMRI (функционално магнитно резонансно изображение) и ЕЕГ (електроенцефалография), през последните 25 години ни позволи да погледнем много по-дълбоко и ясно в мозъка и да видим какво се случва и в нашата невробиология във връзка с различни емоционални или умствени състояния или различни състояния на медитация или съзнание. Пресечната точка на невронауката и вниманието, медитацията и йога е доста дълбока по отношение на разбирането какво точно се случва в нашата невробиология, когато медитираме, мантруваме или правим различни дихателни практики.

Дали тези открития са променили начина по който практикуваме йога, или просто ни помагат да разберем по-добре ползите от тези практики?

Ние не променяме йогийските практики или практиките за осъзнатост, а наблюдението ни даде възможност да видим какво се случва в мозъка, когато сме в различни медитативни състояния, когато се опитваме да се самоусъвършенстваме способноста си за внимание и концентрация, или се опитваме да практикуваме  пратипакша бхавана  (преместване на нашите мисловни модели от негативни към положителни). Наистина е доста завладяващо, че можем да проследим тази информация сега и можем да видим различни части на мозъка да „светят“ практикувайки концентрация и медитация.

Само като пример, когато мислим положителни мисли, левият префронтален кортекс свети. Виждаме също че когато сме подложени на реакция на стрес имаме каскада от събития, които се случват в мозъка и в тялото в рамките на милисекунди. Виждаме активиране на амигдалата, хипокампуса, надбъбречните жлези и много други области, които реагират, за да активират тялото да реагира на заплаха. Когато сме подложени на реакция на стрес и нещо се разпознае като заплаха, виждаме че фронталният кортекс е малко „офлайн – неактивен“. Не е сто процента офлайн, но е, както и амигдалата, а хипокампусът и другите мозъчни центрове на стрес стават по-активни в мозъка. В мозъците на медитиращите, хора, които са умели в медитацията и са медитирали дълго време, виждаме различни сигнали протичащи в мозъка когато има отговор на заплаха. Индивидите могат да се научат да пренастройват мозъците си и да се научат да ограничават негативните реакции на стрес като ярост, насилие, отдръпване или депресия. Проучванията показват че при хора, които редовно практикуват медитация и концентрация, различните структури в мозъка могат да променят формата си. Например, амигдалата може действително да се свие след практикуване на йога и медитация, което означава, че има по-малко невронни пътища в амигдалата. В началото на това конкретно изследване бяха взети fMRI от мозъците на хората и те установиха, че амигдалата която е част от центъра на заплахата в мозъка е с определен размер. В края на изследването амигдалата е намаляла. След практикуване на йога и медитация, няма толкова много активност в амигдалата и тя не се активира редовно, така че не са необходими толкова много невронни пътища в амигдалата. Тъй като реакцията на заплахата започва да спира и ние се научаваме да управляваме нашата реакция на заплаха по по-добри начини, не се нуждаем от толкова много невронна активност в тези области и те започват да променят формата си и да не се активират толкова бързо или толкова активно.

Като сме свидетели на медитация на други, нашите огледални неврони се активират сякаш ние самите участваме в медитация.

Има също проведени изследвания, свързани с просоциалното поведение и емоционалната ангажираност и това е наистина очарователно, защото знаем, че в мозъка има огледални неврони. Когато някой е в среда, където се активира определена вибрация, като например в сесия на пеене или в групова медитация, тези огледални неврони реагират на това което се случва в околната среда. Така че започваме да се активираме по положителен начин, дори ако всъщност не седим и не правим мантруване или медитация. Започваме да улавяме вибрационните ефекти и в мозъка се показва че точно това се случва.

Този феномен отговаря на учението на Буда, че има три места на които човек трябва да отиде, за да намери убежище. Това, което Буда казва е: намери убежище в учителя, ученията и  сангха  (духовна общност). Правейки това, това може да ни помогне да се повдигнем и да пренастроим каквато и да е емоционална дестабилизация или дисрегулация, от които страдаме. Изследванията откриват, че когато хората се приобщават към основополагаща система от вярвания и когато хората са около вдъхновяващ човек или  сангха , то те започват да вибрират и променят собственото си съзнание и на fMRI се вижда, че това всъщност се случва неврологично.

Неврологията утвърждава това което йога знае от хиляди години. Мисля, че е важно учителите и хората, които практикуват йога да разбират невронауката зад нея, защото след като започнем да разбираме въздействието на йога практиките върху нашата невробиология, можем да започнем да променяме нашите психологически и емоционални състояния и можем да започнем да работим с мозъка . Ние имаме способността да работим съзнателно за да променим действително функцията и структурата на нашите мозъци. Можем да започнем да визуализираме как амигдалата се свива и левият префронтален кортекс се активира (седалището на положителните емоции). Можем да започнем да активираме веригата за положителни емоции в мозъка. Можем да започнем да научаваме какво означава да активираме тези състояния на съзнанието по умишлен начин. Работата със  санкалпа  (положително намерение) може да повлияе по много мощни начини върху нашето емоционално благополучие.

Така че, практикувайки йога ние активираме т.нар. акроним ДОЗА, абревиатура за лесно помнене на четирите основни хормона на щастието: допамин, окситоцин, серотонин и ендорфин. Когато започнем да разбираме как определени йога практики корелират с щастливите състояния на съществуване, можем да започнем да разбираме как да активираме тези хормони на щастието. Можем да започнем да намаляваме състоянията на настроението като тревожност и депресия. Можем да научим какво означава да се саморегулираме. Вече имаме мощна аптека в нашата собствена система, просто е въпрос на това да научим какви практики влияят върху какви състояния на благополучие.

Например: йога ни приучава към дълбоко дишане. Това е страхотно, защото когато поемем дълбоко въздух, чак до върха на белите дробове, освобождаваме невротрансмитер наречен брадикинин, и брадикининът сигнализира на парасимпатиковата нервна система да се активира. Парасимпатиковата нервна система сигнализира на тялото ни да се отпусне. Така че завършва цикъла и отговаря на въпроса: „Защо се чувствам по-добре, когато вдишвам дълбоко?“ Мисля, че разбирането на невробиологията на йога практиките помага на практикуващите да участват в тяхното изцеление на физическо, умствено и емоционално ниво.

Това са само някои примери за това как невронауката запълва липсващото звено в това как работи йога. Знаем, че нашите ученици се чувстват по-добре, когато напуснат час, но защо? Какво се случва в нашата нервна система и нашите  нади  (меридиани)? Как преднамереността и  вниманието  влияят върху чувствата? Това е, което невронауката ни покзва. Неврологията основно казва, че когнитивната и емоционална интенционалност, или  санкалпа , въздейства върху нашите невропатии и върху функцията и структурата на нашия мозък. Ние имаме способността да създаваме нови невронни пътища през целия си живот – през зрелостта. Предишната теория беше, че не е възможно, че мозъкът няма такъв вид пластичност. Но сега знаем, че мозъкът има невероятна пластичност и че можем да се научим чрез специфични техники, инструменти и стратегии, как да въздействаме върху нашето здраве, изцеление и благополучие.

Възможно е да „пренастроите“ мозъка с йога и практики за концентрация.

  • А можете ли да обясните науката зад концепцията за „пренастройване на мозъка“? Това има ли връзка с това как можем да създадем нови невронни пътища и как амигдалата може да се свие поради намаляване на невронните пътища към нея?

Да точно. Това е нещо като „всички пътища водят към Рим“. Ако просто затворим няколко от тези пътища, следите, които влизат в това пространство ще бъдат различни. Ако мислите за това просто като за пътища или пътна карта, невропатитите в мозъка са  сигнални  пътища. Колкото повече са в дадена област, толкова по-тежка е сигнализацията към тази област.

В идеалния случай искате да изградите повече пътища във веригите за възнаграждение на мозъка и фронталния кортекс, защото искате да използвате рационално мислене вместо импулсивност. Вместо да изпадате в импулсивни страхови реакции, когато сте в социална среда и имате социална тревожност, вие можете да започнете да работите със страхови модели и тази схема. Тази работа може да бъде много по-ефективна, когато разберете как да създадете нови невронни пътища във веригата за възнаграждение, активирайки окситоцина, така че да се чувствате по-спокойни и спокойни, вместо да активирате цикъла на стрес и тревожност.

Този вид работа може да даде на хората много надежда и самоупълномощаване. Ако някой е бил във верига на страх или тревожност, да може да управлява това помага да се развие устойчивост. Капацитетът ви за отскачане се подобрява колкото повече медитирате и колкото повече правите определени дихателни практики и практики за насочване и концентрация. Това е, което учим практикувайки йога. Ние свързваме точките: тези дихателни практики могат да въздействат по този начин; тези пози са по-скоро за хора, които са в депресия и имат нужда да енергизират системата си; тези определени пози са по-скоро за хора, които трябва да се научат да активират своя парасимпатиков отговор, защото са свръхенергизирани и т.н. Хората се научават да пренастройват нервната си система, за да стигнат до по-добра базова линия.

Вече засегнахте това, но бихте ли обяснили малко повече за това как йога работи за изцеление на ума и емоциите?

Бих искал само да подчертая важността на използването на йога за управление на нашата реакция на стрес. Важно е да осъзнаем модела на емоционална дисрегулация в който попадаме, и да осъзнаем, че когато се активираме по понякога несъзнателни начини ние активираме нашата реакция на стрес. Ако активирането на реакцията на хроничен стрес се случи без да последва отслабването му, това освобождава кортизол и други вредни хормони и химически елементи в телата ни. Въздейства на много различни нива. Например: хипокампусът, центърът на паметта, има високи кортизолови рецептори. Ето защо, когато сме под стрес, започваме да забравяме нещата, ставаме разсеяни и.т.н. Така че когато правите тест и знаете отговора, но той просто не ви идва това е защото кортизолът пречи на извикването на паметта. Когато отидете на друг въпрос и сте разсеяни, изведнъж отговорът на първия въпрос ще изскочи в главата ви. Това е, защото сте се отпуснали малко. Така че използването на йога практики с по-голямо и по-широко разбиране на невробиологията оказва огромно влияние върху способността ни да се саморегулираме, лекуваме и имаме устойчивост.

Какво казва невронауката за ефективността на йога за намаляване и лечение на негативни емоции, мисли и поведение в сравнение с други лечебни практики?

Проучванията, които са направени в тази област, са много обещаващи. Изследванията непрекъснато откриват, че практикуването на внимание, медитация и йога има мощен ефект върху нашата нервна система, ум и мозък. Това все още е нова наука в много отношения, така че има още много изследвания. Има и други практики като когнитивно-поведенческата терапия (CBT), които показват положителни ефекти върху нашата невробиология и мозъка. Така че не бих казал непременно че всяка лечебна практика е по-добра от всяка друга. Много от тези практики се пресичат и имат прилики. Например части от CBT са подобни на  пратипакша бхавана . Но като цяло бих казал че пресечната точка на невронауката и йога ни дава пълен кръг в разбирането защо йога работи и какво се случва по време на медитативни практики, което създава такава мощна лечебна възможност и среда в нашите системи.

От публикации на Satchidananda Ashram – https://www.yogaville.org/

Превод: Мая Митева, 2024