• Прана : Универсалната Живителна Сила

  Свами Сатянанда Сарасвати Зинал (Швейцария), Септември 1981 Във физическото тяло имаме два типа енергия. Едната е извистна като прана , а другата като ум или съзнание. Това означчава, че във всеки орган на тялото трябва да има два канала доставящи…

 • Нади

  Думата нади буквално се превежда като поток/течение или струя. Древните книги казват, че има седемдесет и две хиледи нади в човешкото тяло. Те са видими като светли лиини по тялото на човек, който е развил психични сили. В наши дни думата нади се превежда като нерв, но…

 • Как да избегнем наранявания когато практикуваме йога у дома

              Не винаги успяваме да включим практиката си по йога в натовареното си ежедневие. Често пъти въпреки желанието ни да посетим класа по йога, в последния момент излизат пречки които осуетяват желанието ни. Но това не означава че трябва да…

 • Значението на релаксацията

   http://www.yogamag.net/archives/1979/ajan79/relimp.shtml  Д – р Карел Неспор, Чехословакия Yoga Magazine, January 1979 Характерно за йога практиките е релаксацията.  По време на изпълнението на асаните мускулите не остават релаксирани. След всяка асана практика се практикува пълна релаксация (шавасана) и обстойна релаксация с…

 • 20 ДУХОВНИ УКАЗАНИЯ

  от Свами Шивананда – http://www.sivananda.org/teachings/swami-sivananda.html#instructions Тези 12 инструкции съдържат в себе си цялата същност на Йога Садхана, Карма, Бхакти, Джана и Раджа Йога и всички се сливат в едно за този който ги следва с цялото си сърце. Те са сигурния ключ…

 • ОМ

  Преди началото било Брахман (абсолютната реалност). Брахмван бил Едно! Според индуизма непроменливата, безкрайна, иманентна и трансцедентална реалност, която е божествената основа на всичката материя, енергия, времето, пространството, цялото битие, всичко във вселената и отвъд нея. Според мъдреците автори на Упанишадите освободената душа е…

 • Лечебните сили на Йога

  От Свами Сатянанда Сарасвати Йога може да ти помогне да се справиш с много заболявания, особенно хронични или от функционален тип. Когато започнах Международното движение по йога (International Yoga Fellowship Movement) през 1964г. имах натрупан достатъчно опит в сферата на йога…

 • Йога в ежедневието

  Swami Sivananda Светът е за да се образовате. Можете да научите по няколко урока дневно. Ако успеете да научавате всички уроци които можете, ако се възползвате от всички възможности които да Ви дадат предимство, в духа на йога, ще увеличите…

 • Защо йога?

  „Смисленото разбиране на йогизма означава такъв начин на живот, който прави възможно постигането на пълноценно физическо, духовно и морално здраве. Рационалният характер на йогизма е в противоречие с религиозноте обреди и догми. Системата йога в същност няма нищо общо с…